Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 22, tháng 10 năm 2019

15/01/2020 22:15 GMT+7
Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 22, tháng 10 năm 2019

TT

Tên tác giả

Tên bài

 

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

 

1

Trịnh Thị Anh Hoa

Đổi mới quản lí các trường phổ thông công lập

2

Phạm Hồng Quang;
Nguyễn Danh Nam

Thực trạng quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam 

3

Nguyễn Chí Tăng;
Phạm Văn Hiếu

Phát triển tư duy phê phán cho sinh viên thông qua dạy học phần Tâm lí học đại cương

4

Võ Văn Lộc 

Một hướng khai thác về giáo dục truyền thống dân tộc và gia đình, dòng họ

5

Phạm Văn Hiếu 

Tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp - Hạt nhân của nhân cách nhà giáo

6

Lương Đình Hải

Các yếu tố của bài báo tác động đến chỉ số trích dẫn

7

Trịnh Thúy Giang; 
Mai Quốc Khánh 

Đào tạo năng lực dạy học cho sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực thực hiện đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

8

Phạm Thị Hoa

Phương án tự chọn môn học ở trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới

9

Đặng Trần Xuân; 
Phạm Thị Bích Đào 

Sử dụng Bài toán nhận thức trong dạy học chương Halogen - Hóa học 10 nhằm đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

10

Phạm Khánh Dương

 

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác vào quá trình rèn luyện kĩ năng kết hợp các thao tác lập luận trong làm văn nghị luận cho học sinh Trung học phổ thông     

11

Nguyễn Thị Quế 

Một số gợi ý khi thiết kế dạy học đọc - hiểu văn bản văn học môn Ngữ văn ở Trung học cơ sở theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

12

Trần Thị Kim Dung 

Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 9 môn Ngữ văn

13

Bùi Thị Diển 

Một cách tiếp cận giáo dục công dân toàn cầu trong môn
Ngữ văn

14

Bạch Ngọc Diệp; 
Tạ Kim Chi

Dạy học nội dung Mĩ thuật ứng dụng - môn Mĩ thuật lớp 1 trong chương trình giáo dục phổ thông mới

15

Vũ Thu Hằng 

Thiết kế hệ thống bài tập môn Khoa học theo thang tư duy Bloom

16

Đào Văn Toàn
Bùi Diệu Quỳnh
Lê Thị Sông Hương

Định hướng xây dựng nội dung giáo dục địa phương theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới

17

Hà Văn Quỳnh; 
Vương Thị Phương Hạnh

Một số yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị trường học đối với các môn khoa học xã hội khi thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới

 

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

 

18

Hoàng Gia Trang

Thực trạng ô nhiễm âm thanh tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội

19

Bùi Văn Hát

Phát triển đội ngũ giảng viên dạy ngoại ngữ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố HCMinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế

20

Phan Đức Ngại; 
Lê Nguyễn Hồng Hạnh

Mối tương quan giữa sở thích môn học STEM với sở thích của học sinh phổ thông tại tỉnh Khánh Hòa

21

Phạm Văn Vương

Quy trình dạy học tích hợp theo mô  hình STEM tại một số trường trung học phổ thông tỉnh Thái Bình thông qua môn Vật lí

22

Dương Thị Kim Oanh;

Hoàng Lệ 

Tổ chức giáo dục đạo đức Phật giáo cho Tăng Ni sinh viên của Học viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế