Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 21, tháng 09 năm 2019

29/11/2019 11:20 GMT+7
Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 21, tháng 09 năm 2019

 

TT

Tên tác giả

Tên bài

 

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

 

1

Nguyễn Huy Vị

Tiếp cận khái niệm Triết lí giáo dục đại học       

2

Đào Thị Hòa;

Đặng Ứng Vận

Mô hình đảm bảo chất lượng cho các trường đại học ngoài công lập

 

3

Trần Quốc Trung

 

Quản lí phát triển chương trình đào tạo đại học đáp ứng nhu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0

4

Đặng Bá Lãm;

Nguyễn Thế Thắng;

Đỗ Minh Thư;

Nguyễn Xuân An

Đánh giá của doanh nghiệp về năng lực sinh viên các trường đại học ngoài công lập

 

 

5

Nguyễn Minh Quang

 

Ý nghĩa và tiếp cận trong phát triển năng lực hội nhập cho sinh viên sư phạm

6

Nguyễn Duy Linh

 

Quán triệt và vận dụng sáng tạo triết lí “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giảng dạy các môn Lí luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

7

Nguyễn Thanh Thủy                       

Tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên sư phạm trong đổi mới giáo dục hiện nay

8

Trần Thị Tú Anh;

Đinh Thị Hồng Vân;

Nguyễn Phước Cát Tường;

Đậu Minh Long

Thực trạng năng lực cảm xúc - xã hội của lứa tuổi vị thành niên

 

 

 

9

Nguyễn Thị Hạnh

 

Thư viện trường học đáp ứng yêu cầu của đổi mới chương trình và sách giáo khoa tiểu học

10

Dương Quang Ngọc;

Đỗ Thu Hà;

Đặng Thị Thu Huệ

Mô hình tổ chức dạy kiểu bài lí thuyết trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới nhằm phát triển năng lực người học

 

11

Nguyễn Thị Nhị;

Bùi Ngọc Nhân

Thực trạng và giải pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Vật lí trường trung học phổ thông nhằm phát triển năng lực cho học sinh

12

Trần Quỳnh

 

Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trong dạy học Vật lí thông qua mô hình B-learning

13

Phạm Thị Bích Đào;

Nguyễn Thị Thanh

 

So sánh nội dung và yêu cầu cần đạt của chủ đề “Chất và sự biến đổi của chất” trong Chương trình môn Khoa học tự nhiên năm 2018 với Chương trình môn Hoá học cấp Trung học cơ sở năm 2006   

14

Cao Thị Thặng;

Vũ Minh Tuân

 

Xây dựng hệ thống bài tập theo định hướng phát triển năng lực vận dụng nội dung Hóa học để giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học phần Kim loại, Hóa học 12                                           

15

Lê Quang Dũng

 

Phát triển năng lực kĩ thuật cho học sinh trong dạy học môn Công nghệ ở trường trung học phổ thông                                                              

16

Nguyễn Thị Việt Hà

 

Giáo dục công dân toàn cầu trong môn Giáo dục Công dân cấp Trung học cơ sở (Chương trình Giáo dục phổ thông mới)

17

Nguyễn Tuyết Nga;

Nguyễn Hồng Liên

 

Giáo dục công dân toàn cầu qua môn Lịch sử và Địa lí cấp Tiểu học

                                                                                                                      

 

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

 

18

Cù Thị Thanh Thúy

 

Mức độ phù hợp của việc làm với chuyên ngành đào tạo của sinh viên Khoa Xã hội học Trường Đại học Công đoàn sau khi tốt nghiệp

19

Nguyễn Thị Như Thúy;

Nguyễn Ngọc Hùng

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

 

20

Phí Công Minh

 

Các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc cho giảng viên tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội

21

Phạm Nguyên Nhung

 

Thực trạng và giải pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng lí luận chính trị tại một số trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

 

22

Phan Thị Hương Giang;

Hồ Thị Hương;

Trần Bích Hằng

Chương trình, sách giáo khoa Giáo dục công dân cấp Tiểu học của Pháp và yếu tố lịch sử, văn hóa được thể hiện qua các bài học