Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 20, tháng 08 năm 2019

05/11/2019 14:59 GMT+7
Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 20, tháng 08 năm 2019

TT

Tên tác giả

Tên bài

 

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

 

1

Nguyễn Thị Lan Phương

 

Đề xuất một số chỉ số giáo dục góp phần cải thiện sự sẵn sàng cho Cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam

2

Phan Văn Kha

Phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở - Thực trạng và giải pháp 

3

Nguyễn Long Giao

E - learning trong thời kì Cách mạng Công nghiệp 4.0                                                                          

4

Nguyễn Ngọc Cường

 

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các trường đại học trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

5

Nguyễn Hồng Thuận

Xác định hệ giá trị cốt lõi cần hình thành ở học sinh trung học phổ thông trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế

6

Nguyễn Thị Liễu

 

Thiết kế và sử dụng tình huống tích hợp trong dạy học nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên sư phạm kĩ thuật

7

Nguyễn Đức Ca;

Hoàng Thị Minh Anh

Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên các trường hàng hải đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế

8

Phan Thị Phương Thảo

Một số kĩ năng nghề nghiệp cần chuẩn bị cho sinh viên Sư phạm Toán dạy học theo hướng giúp học sinh tự học có hướng dẫn

9

Phạm Nguyễn Hồng Ngự

 

Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh qua khai thác chức năng của tình huống thực tiễn trong dạy học Toán ở trường phổ thông

10

Vũ Đỗ Long;

Nguyễn Văn Dũng;

Vũ Thị Thảo;

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Phân tích câu hỏi và đề thi theo lí thuyết khảo thí cổ điển bằng các phần mềm Excel và IATA

 

 

11

Nguyễn Hữu Chung;

Lã Quế Ninh

Phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh thông qua sử dụng hệ thống bài tập Hóa học

12

Lê Thị Phượng

Nguyễn Thị Bích Dậu

Vận dụng mô hình VESTED trong dạy học Sinh học 10 Trung học phổ thông

13

Quách Nguyễn Bảo Nguyên

Dương Thị Diễm My

Phan Thị Hoa

Tổ chức hoạt động trải nghiệm chủ đề “Trái đất và Bầu trời” nhằm phát triển năng lực thành tố tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Vật lí

14

Hoàng Phi Hải

 

Hoạt động trải nghiệm trong chương trình phổ thông mới dưới ánh sáng của triết lí giáo dục Hồ Chí Minh

15

Phạm Thị Thu Hiền

 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học đọc hiểu văn bản thông tin ở trường phổ thông

16

Phạm Thị Thanh Phượng;

Tôn Quang Cường

Tổ chức dạy học các văn bản văn học dân gian Việt Nam (Ngữ văn 10, tập 1) theo mô hình lớp học đảo ngược với sự hỗ trợ của nền tảng web 2.0                           

 

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

 

17

Trần Thị Thanh Tú

Trò chơi dân gian với việc phát triển vốn từ vựng cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

18

Dương Thị Kim Oanh;

Trần Thị Thu Bổn

Nghiên cứu kĩ năng tự học của sinh viên năm thứ nhất ngành Kĩ thuật phần mềm tại Trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

 

19

Đỗ Thị Bích Loan

Mạc Thị Việt Hà

Khung năng lực của cán bộ tư vấn học đường Bang Florida - Hoa Kì

20

Trần Đức Thuận

 

 

Những bài toán khai thác ba phương diện hình học, số học, đại lượng của chu vi và diện tích trong sách Toán tiểu học của Pháp và Việt Nam

21

Đặng Thị Phương

 

Xu thế xây dựng và sử dụng phòng học bộ môn ở một số quốc gia và Việt Nam trong bối cảnh hiện nay