Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 16, tháng 04 năm 2019

19/07/2019 13:58 GMT+7
Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 16, tháng 04 năm 2019

  

MỤC LỤC

SỐ 16 THÁNG 4 NĂM 2019

 

TT

Tên tác giả

Tên bài

 

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

 

1

Phan Trọng Ngọ

 

Hoạt động trải nghiệm trong giáo dục phẩm chất nhân cách học sinh phổ thông

2

Trần Văn Hùng

Dự báo nhu cầu nhân lực giáo dục cấp tỉnh

3

Nguyễn Thị Hương

 

Quản trị trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, vận dụng kiến thức trong thời kì cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

4

Nguyễn Thị Thu Lan;

Đào Thị Việt Anh;

Chu Văn Tiềm

Thực trạng phát triển năng lực tự học cho sinh viên Sư phạm Hóa học thông qua dạy học các học phần Hóa học đại cương

 

 

5

Hoàng Thị Song Thanh

Khung lí thuyết quản lí đào tạo giáo viên trung học cơ sở theo hướng tiếp cận chuẩn đầu ra dựa vào năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

6

Phạm Đức Quang;

Lê Anh Tuấn;

Nguyễn Sỹ Hiệp

Gợi ý tổ chức dạy học môn học lựa chọn ở trường trung học phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới

 

7

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Đề xuất mô hình sách giáo khoa môn Khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển năng lực

8

Trịnh Thị Phương Thảo

Thiết kế và sử dụng Rubrics làm công cụ đánh giá trong quá trình dạy học Toán ở trường trung học phổ thông

9

Dương Quang Ngọc

 

Lồng ghép giáo dục giới tính và tình dục toàn diện trong Chương trình môn Khoa học tự nhiên và Chương trình môn Sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới

10

Lê Thị Phượng

 

Thiết kế một số nội dung dạy học ngoài môi trường thiên nhiên trong dạy học Sinh học 6 trung học cơ sở

11

Trần Thị Yên

 

Những yếu tố ảnh hưởng tới việc nâng cao năng lực tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

12

Nguyễn Thị Ngọc Liên

Mối quan hệ gia đình, nhà trường và cộng đồng trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh - phân tích từ lí thuyết của Joyce Epstein

13

Thái Văn Thành;

Nguyễn Ngọc Hiền;

Nguyễn Thị Thu Hạnh

Phối hợp gia đình, nhà trường, cộng đồng trong chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non

 

14

Vũ Thị Ngọc Minh

 

Giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi thông qua tổ chức hoạt động chơi

 

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

 

15

Huỳnh Văn Sơn

 

Thực trạng công tác phát triển đội ngũ làm công tác tham vấn học đường ở khu vực phía Nam

 

16

Đào Thị Cẩm Nhung

 

Đổi mới phương pháp rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên sư phạm ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội    

 

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

 

 

 

 

17

Nguyễn Thị Kim Dung

Kinh nghiệm tổ chức dạy học tự chọn ở trường trung học phổ thông của Úc và một số đề xuất cho Việt Nam

18

Ngô Thanh Thủy

 

Kỉ luật trong trường học và một số trường phái, mô hình nghiên cứu quốc tế về vấn đề kỉ luật học đường

19

Phạm Văn Hóa

 

Đại học Mĩ - “Giáo dục khai phóng”, một gợi ý cho giáo dục đại học Việt Nam

20

Phạm Thị Hồng Ngân

Triết lí giáo dục của John Dewey - quá trình hình thành và một số nội dung cơ bản