Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 33 tháng 09 năm 2020

29/09/2020 14:09 GMT+7
Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 33 tháng 09 năm 2020

TT

Tên tác giả

Tên bài

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

1

Huỳnh Văn Sơn

Nhận thức của các lực lượng giáo dục về công tác dự báo số trẻ, số học sinh đến trường với công tác đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục

2

Nguyễn Thanh Tâm;
Nguyễn Minh Đức;
Nguyễn Thị Hiền;
Đặng Thị Minh Hiền;
Hoàng Lê Mai Phương

Chia sẻ chi phí trong giáo dục đại học: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý đối với Việt Nam

 

3

Nguyễn Thúy Vân

 

Thực trạng và biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học theo học chế tín chỉ ở trường đại học

4

Phan Anh Tài

 

Tổ chức dạy học vận dụng nguyên hàm - tích phân giải bài toán thực tế thông qua mô hình hóa toán học 

5

Trần Quốc Thao;
Huỳnh Thị An

Yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển năng lực giảng dạy của giáo sinh chuyên ngành Tiếng Anh trong quá trình thực tập

6

Lê Thị Tố Uyên

Một số phương thức hình thành kí hiệu của người điếc Việt Nam

7

Nguyễn Thị Diễm Hằng;
Cao Cự Giác;
Lê Danh Bình

Một số dạng bài tập đánh giá năng lực khoa học tự nhiên cho học sinh trung học cơ sở theo tiếp cận PISA

 

8

Trương Thị Minh

Hoạt động chữa bài theo cặp trong phát triển kĩ năng viết của sinh viên tiếng Anh không chuyên

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

9

Đặng Văn Hải

 

Giáo dục hướng nghiệp học sinh phổ thông trong chương trình giáo dục địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An

10

Nguyễn Thị Như Thúy;
Lữ Thị Mai Oanh

Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh cho học sinh Trung học phổ thông qua kết quả nghiên cứu tại Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

11

Nguyễn Đức Ca;
Nguyễn Ngọc Ánh;
Hoàng Thị Minh Anh;
Đào Thanh Hải;
Phạm Ngọc Dương; Nguyễn Hoàng Giang

Hệ thống văn bằng Giáo dục Đại học Cộng hòa Liên bang Nga