Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 34 tháng 10 năm 2020

22/10/2020 09:38 GMT+7
Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 34 tháng 10 năm 2020

TT

Tên tác giả

Tên bài

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

1

Vương Thị Phương Hạnh

Sự dịch chuyển giá trị văn hóa con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

2

Nguyễn Bình Minh

 

Cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò, năng lực của giảng viên trường chính trị tỉnh trong tương lai

3

Nguyễn Thị Việt Hà

 

Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện trong môn Giáo dục kinh tế và pháp luật cấp Trung học phổ thông (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

4

Trần Thị Lan

Giáo dục công dân toàn cầu qua môn Lịch sử cấp Trung học phổ thông

5

Đoàn Thị Thúy Hạnh; Hồ Thị Hồng Vân

Giáo dục giá trị hòa bình qua hoạt động trải nghiệm ở Tiểu học

6

Võ Văn Lộc

Nội dung của giáo dục truyền thống gia đình dòng họ tại Việt Nam

7

Phạm Xuân Lâm;  Trần Thị Mỹ Diệp;

Nguyễn Quỳnh Mai

Phát triển hệ thống trả lời tự động hỗ trợ người dùng học tiếng Anh trên thiết bị di động

 

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

8

Nguyễn Hải Trung

 

Tiêu chí đánh giá kĩ năng mềm của sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh Hải Dương

9

Nguyễn Thị Toan;
Nguyễn Ngọc Dung

Nhu cầu bồi dưỡng phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên Giáo dục công dân Hà Nội 

10

Trung Thị Thu Thủy;
Phạm Thị Trung

Vai trò của chủ thể văn hóa trong bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Tây Nguyên - Góc nhìn từ giáo dục phổ thông 

11

Phạm Thị Phương Thức; 
Bùi Thị Nga

Giải pháp xây dựng trường học hạnh phúc, giảm áp lực học tập cho học sinh tại khối Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm – Hà Nội 

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

12

Bùi Diệu Quỳnh

 

Hướng dẫn thực hiện tích hợp giáo dục cảm xúc và xã hội trong các nhà trường tiểu học ở Anh Quốc