Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 35 tháng 11 năm 2020

02/12/2020 15:30 GMT+7

TT

Tên tác giả

Tên bài

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

1

Phan Văn Kha

 

Xây dựng mô hình trường trung cấp nghề - Giải pháp chiến lược phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở

2

Lê Chi Lan

 

Những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến ý thức tự học của sinh viên đại học hiện nay

3

Nguyễn Thị Thúy Nga

Thể chế hóa công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và một số giải pháp

4

Trần Trung;
Phạm Đức Bình;
Nghiêm Thị Thanh;
Lã Phương Thúy

Các công nghệ nền tảng của Cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động đến phát triển nhân lực dân tộc thiểu số ở Việt Nam

 

5

Nguyễn Thị Hương Lan

Đề mở và năng lực sáng tạo của học sinh trong môn Ngữ văn trường trung học phổ thông

6

Đỗ Thị Thảo;
Hà Thị Như Quỳnh;
Nguyễn Thị Hiền

Hình thành biểu tượng về số lượng cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ thông qua hình ảnh hóa thông tin: Thực trạng và bài học kinh nghiệm

 

7

Nguyễn Sỹ Nam

Nghiên cứu, thiết kế thiết bị dạy học môn Toán dành cho học sinh khiếm thị ở tiểu học trong giáo dục hòa nhập

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

8

Phan Lệ Huyền

 

Quản lí chất lượng đào tạo theo hệ thống ISO 9000 tại các trường trọng điểm trong công an nhân dân

9

Thiều Văn Nam

Đổi mới quản lí hoạt động học tập học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang theo hướng tiếp cận năng lực

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

10

Phan Thị Bích Lợi;
Nguyễn Thị Kiều Oanh

Một số mô hình giáo dục trực tuyến trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam