Mục lục Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam - Số đặc biệt - Giáo dục phổ thông - tháng 12 năm 2020

19/01/2021 22:45 GMT+7

TT

Tên tác giả

Tên bài

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

1

Nguyễn Hồng Thuận

Xác định hệ giá trị văn hoá cần hình thành ở học sinh phổ thông trong giai đoạn mới

  

2

Phạm Văn Hiếu

 

Quản trị đội ngũ giáo viên trong nhà trường thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới

3

Hà Văn Quỳnh

 

Một số giải pháp quản lí và sử dụng thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

4

Lã Phương Thúy;
Văn Thị Minh Tư

 

Dạy học chuyên đề “Tìm hiểu ngôn ngữ trong đời sống xã hội hiện đại” cho học sinh trung học phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn mới (2018)

5

Nguyễn Thị Thu Hiền

Hoạt động định hướng đọc trong dạy học đọc hiểu văn bản ở Trung học phổ thông theo Chương trình Giáo dục định hướng năng lực
  

6

Võ Thanh Hà

Gợi ý về dạy học môn Ngữ văn cấp Trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực người học
 

7

Cao Kiều Khanh

 

Biện pháp phát triển năng lực tư duy phản biện trong tạo lập văn bản nghị luận xã hội cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông qua tìm ý, lập ý

8

Phan Anh Tuyến

Thực trạng việc dạy học Hình học ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh

9

Nguyễn Ngọc Anh

 

Vận dụng lí thuyết học tập trải nghiệm của David A. Kolb trong dạy học Vật lí theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh

10

Trương Thị Chinh;
Nguyễn Hữu Chung

Tổ chức dạy học trải nghiệm học phần Kim loại kiềm ở trường trung học phổ thông 

11

Lê Thị Phượng

 

Thiết kế hệ thống câu hỏi nhằm phát triển năng lực Sinh học cho học sinh trong dạy học chủ đề Trao đổi nước - Sinh học 11 trung học phổ thông

12

Trần Thu Hiền

 

 Vận dụng phương pháp “Sáu chiếc mũ tư duy” trong việc ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông

13

Đặng Thị Thu Huệ;
Đỗ Thu Hà

Mô hình quản lí dạy học phát triển năng lực học sinh trung học cơ sở thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

14

Nguyễn Thị Thu Thảo

Đặc điểm học sinh trung học cơ sở với giáo dục giá trị văn hóa 

15

Võ Cao Long 

Một số vấn đề lí luận về hoạt động xây dựng môi trường học tập cho học sinh ở trường trung học cơ sở

16

Bùi Thanh Thủy 

Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề vào dạy đọc hiểu tác phẩm văn học nhằm nâng cao năng lực Ngữ văn cho học sinh trung học cơ sở

17

Đặng Thị Phương

Thiết kế bài học Lịch sử theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học cơ sở

18

Vương Hồng Hạnh 

Quản lí dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực thực hành tiếng trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới

19

Vương Quốc Anh 

Mô hình phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở 

20

Dương Quang Ngọc

Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện trong môn Khoa học tự nhiên cấp Trung học cơ sở

21

Nguyễn Thị Thu 

Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh lớp 8 thông qua môn Giáo dục công dân

22

Vũ Duy Chinh

Thực trạng hành vi gây hấn của học sinh khuyết tật trí tuệ ở tiểu học

23

Trần Thị Hiền Lương

Dạy học môn Tiếng Việt cho trẻ khiếm thính cấp Tiểu học 

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

24

Lê Thị Hương

 

Thực trạng nghiên cứu khoa học của học sinh các trường trung học cơ sở thành phố Tây Ninh

25

Nguyễn Đức Toàn

 

Tổ chức hoạt động tham quan trải nghiệm tại di sản văn hoá ở thành phố Cần Thơ trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 10

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

26

Trịnh Thị Anh Hoa;
Võ Thùy Linh

Chiến lược Phát triển Giáo dục phổ thông Malaysia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam