Mục lục Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 36 tháng 12 năm 2020

16/12/2020 14:28 GMT+7

 

TT

Tên tác giả

Tên bài

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

1

Lê Huy Tùng

 

Một số đề xuất cho lựa chọn mô hình kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam

2

Nguyễn Thị Bích Thủy

 

Đổi mới và nâng cao kiến thức và vai trò của giáo viên khi áp dụng phương pháp học cộng tác trong giảng dạy Tiếng Anh tại một trường đại học Việt Nam

3

Vũ Đỗ Long;
Nguyễn Văn Dũng;
Vũ Thị Thảo;
Nguyễn Thị Mỹ Linh

Tính toán và so sánh độ khó của câu hỏi theo các lí thuyết khảo thí cổ điển - hiện đại bằng các phần mềm CETA/R

 

 

4

Tạ Kim Chi

 

Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM - ART (STEAM) trong dạy học phát triển năng lực học sinh phổ thông theo chương trình mới

5

Nguyễn Thị Duyên;
Phan Thị Thanh Cảnh;
Nguyễn Văn Hạnh;
Nguyễn Tiến Long: 
Mai Đức Thắng;
Nguyễn Thành Long

 Những cách tiếp cận để dạy đạo đức trong chương trình kĩ thuật: Một nghiên cứu tổng quan từ năm 2000 đến nay

 

 

6

Phạm Thị Thu Hiền

 

Định hướng về dạy học đọc hiểu văn bản thông tin trong các môn học ở trường phổ thông

7

Lê Thị Sông Hương;
Đặng Thị Phương

Giáo dục giá trị yêu nước qua chủ đề học tập cho học sinh trung học phổ thông

 

8

Hán Thị Thu Trang

 

 

Đổi mới phương thức tổ chức và đánh giá kết quả thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên tiểu học

9

Lê Thị Thu Hương;
Kim Ngọc

Thiết kế, tổ chức một số hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán lớp 5

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

10

Phan Lữ Trí Minh

 

Các vấn đề lí luận cơ bản về quản lí hoạt động dạy học đại học ngành Kĩ thuật công trình xây dựng

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

11

Đoàn Thị Thúy Hạnh;
Bùi Thanh Thủy

 Kinh nghiệm của thế giới và Việt Nam về giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học