Mục lục Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam Tập 19, số 08 năm 2023

05/09/2023 15:55 GMT+7

TT

Tên tác giả

Tên bài

1

Lê Anh Vinh;
Đoàn Thị Thúy Hạnh;
Đỗ Thu Hà;
Nguyễn Trọng Đức;
Nguyễn Thị Chi;
Võ Thanh Hà;
Trần Thị Lan;
Nguyễn Thị Thanh Nga;
Nguyễn Thị Kiều Oanh;
Bùi Diệu Quỳnh;
Nguyễn Thị Thu Thảo;
Nguyễn Thị Thu;
Bùi Thanh Thủy;
Hồ Thị Hồng Vân

Bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa phục vụ phát triển bền vững: Góc nhìn từ thực trạng giáo dục Việt Nam

 

 

 

2

Lê Diên Phương

Nghiên cứu Khung năng lực giáo dục hướng nghiệp của giáo viên trung học phổ thông hiện nay

3

Đoàn Thị Thoa;
Phạm Việt Thắng

Giáo dục đạo đức sinh thái cho học sinh: Dạy học ở hiện tại - chuẩn bị cho tương lai

4

Lê Thị Ngọc Chi

 

Hướng dẫn học sinh trung học tổ chức thông tin trong bài văn thuyết minh

5

Trần Thị Hạnh Phương

 

Vận dụng lí thuyết hồi ứng trải nghiệm trong dạy học đọc hiểu văn bản “Hê-ra-clet đi tìm táo vàng” (Sách Ngữ văn 10, Bộ Cánh Diều)

6

Cao Thị Hà;
Nguyễn Hữu Châu;
Chu Cẩm Thơ;
Lê Thị Thu Hương;
Trần Ngọc Bích

Một số giải pháp phát triển năng lực tính toán cho học sinh trung học cơ sở khu vực miền núi và vùng dân tộc thiểu số

 

 

7

Phạm Huyền Trang;
Nguyễn Ngọc Giang;
Mai Vũ Linh Đan

Biểu diễn miền nghiệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra nhằm phát triển năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học Toán cho học sinh

8

Vũ Thị Khánh Linh;
Phạm Thị Việt Anh

Kết nối cảm xúc trong quá trình dạy học của giảng viên với sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

9

Nguyễn Đức Nhuận;
Đặng Thị Hải Hằng

Đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Thương mại

10

Nguyễn Ngọc Tuấn

 

 

Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm phát triển sức mạnh tốc độ đòn đá tống trước cho nam đội tuyển Taekwondo Trường Trung học phổ thông Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc

11

Phan Văn Kha

 

Thực trạng kĩ năng thoát hiểm và nhu cầu giáo dục kĩ năng thoát hiểm cho học sinh tiểu học Hà Nội

12

Nguyễn Diệu Cúc;
Nguyễn Thị Nhàn

 Thực trạng quản lí hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

13

Lê Thị Anh Đào

 

Phát triển nguồn nhân lực ở Singapore và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam hiện nay

 
  
Tham khảo tài liệu toàn văn tại đây.