Mục lục Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam Tập 19, số 04 năm 2023

08/05/2023 10:15 GMT+7

 

TT

Tên tác giả

 

Tên bài

1

Lương Đình Hải

Chuyển đổi số trong giáo dục giai đoạn 2020-2022: Nghiên cứu trắc lượng khoa học

2

 

Trần Minh Điệp

Định hướng chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo ở các trường đại học quân đội hiện nay

3

Dương Thị Kim Oanh;

Đỗ Thị Mỹ Trang;

Lê Thị Vân Anh

Tổng quan nghiên cứu về phong cách học tập của sinh viên - Nhận định ban đầu và định hướng nghiên cứu

4

Nguyễn Thuỳ Linh

 

Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên trong quá trình học môn Tiếng Anh theo hình thức đào tạo kết hợp

5

Nguyễn Thị Việt Nga;

Hà Văn Dũng

Rèn luyện năng lực đánh giá kết quả học tập cho sinh viên ngành Sư phạm Sinh học: Phân tích cơ hội từ chương trình đào tạo một số trường đại học sư phạm ở Việt Nam

6

Bùi Minh Đức;

Đỗ Thu Hà

Đổi mới dạy học nói và nghe trong trường trung học - nhìn từ yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018

7

Phạm Nguyễn Hồng Ngự

 

Tổ chức dạy học một số chủ đề theo định hướng giáo dục STEM trong môn Toán ở trường trung học phổ thông

8

Nguyễn Thị Thu Trang

 

Quy trình thiết kế đánh giá thực trong dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực cho học sinh tiểu học

9

Nguyễn Thị Kim Thi

 

Nhà giáo Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức sáng ngời cho các thế hệ nhà giáo học tập và noi theo

10

Nguyễn Anh Tuấn

Đánh giá sự hài lòng của giảng viên trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Hà Nội

11

Hà Văn Thắng

 

Kiến thức nội dung sư phạm Địa lí của giáo viên trung học cơ sở và các yếu tố tác động: Nghiên cứu trường hợp giáo viên Lịch sử học bồi dưỡng chuyên môn Địa lí để dạy môn tích hợp ở tỉnh Gia Lai và Tây Ninh

12

Đào Quế Anh

 

Thực trạng đánh giá môn Toán lớp 3 bằng bảng kiểm theo hướng phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học trong các trường tiểu học thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

13

Phạm Thị Thu Hiền

Xây dựng kế hoạch bài dạy - Kinh nghiệm từ Singapore