Mục lục Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam Tập 19, số 05 năm 2023

01/06/2023 16:37 GMT+7

TT

Tên tác giả

Tên bài

1

Phạm Minh Hùng;

Đinh Xuân Khoa 

Các thành tố của quản trị trường đại học công lập Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

2

Cổ Tồn Minh Đăng

Đặc điểm và một số mô hình dạy học theo định hướng giáo dục thông minh 

3

Nghiêm Xuân Dũng

 

Chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục đại học công an nhân dân đáp ứng yêu cầu hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế: Từ góc nhìn khoa học quản lí

4

Cao Danh Chính

Áp dụng PDCA vào cải tiến chất lượng dạy học của giảng viên ở các trường đại học sư phạm kĩ thuật

5

Nguyễn Thanh Chương

Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên trong tình hình hiện nay

6

Lâm Hải Đăng;

Thân Văn Quân

Thực trạng vận dụng dạy học nêu vấn đề trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội theo hướng phát triển năng lực người học

7

Phạm Quang Tiệp

 

Xây dựng chủ đề trải nghiệm cho học sinh tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

8

Lương Việt Thái;

Nguyễn Thị Chi;
Đào Ngọc Chính;
Nguyễn Thanh Trịnh

 

Một số vấn đề về xác định các mức độ thực hiện yêu cầu cần đạt trong chương trình Khoa học ở tiểu học

9

Chu Thị Hồng Nhung;

Trần Thị Huyền Trang;

Ngô Đàm Phương Thảo

Ứng dụng thực tế ảo tăng cường EON – XR giáo dục kĩ năng bảo vệ bản thân phòng chống dịch COVID-19 và một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ 5 – 6 tuổi

 

10

Hoàng Trường

 

Phát triển năng lực tự chủ cho đội ngũ cán bộ quản lí khoa tại các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Công thương trong bối cảnh tự chủ đại học    

 

11

Thái Nguyên Hoàng Giang

Xây dựng môi trường học thuật trong văn hóa chất lượng tại Trường Đại học Khánh Hòa                                                             

12

Lê Thị Thu Hà

 

Thực trạng giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh các trường trung học phổ thông huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

13

Tiền Tú Anh;

Trần Thị Hải Yến;

Võ Thị Hoài Hương

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm ngành Giáo dục mầm non tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

 

  
  
Tham khảo mục lục toàn văn tại đây