Mục lục Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam Tập 19, số 02 năm 2023

31/03/2023 14:36 GMT+7

TT

Tên tác giả

Tên bài

 

1

Lê Anh Vinh;
Bùi Thị Diển;
Lê Quang Quân;
Vũ Văn Luân

Khả năng thực hiện bài kiểm tra định kì môn Toán và môn Ngữ văn cấp Trung học của công cụ ChatGPT: Khuyến nghị từ nghiên cứu đánh giá đa chiều

 

2

Đoàn Thị Thanh Hòa

Xuất khẩu giáo dục đại học trên thế giới và hướng đi cho Việt Nam

3

Hồ Thanh Mỹ Phương;
Trần Phước Lĩnh;
Lê Thị Thùy Dương;
Anita Clapano-Anita

Sự hài lòng trong công việc của giáo viên phổ thông tại Việt Nam

 

4

Phạm Thị Thu Hiền

 

Hướng dẫn giáo viên tự xây dựng hệ thống ngữ liệu để dạy học và kiểm tra đánh giá đọc hiểu văn bản trong môn Ngữ văn ở trường phổ thông

5

Nguyễn Thị Kiều Anh;
Hà Văn Quỳnh;
Hồ Thị Hồng Vân;
Bùi Thanh Thủy;
Trần Thị Lan;
Lê Trung Thành

Thực trạng triển khai tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 năm học 2021- 2022

 

 

6

Cao Cự Giác;
Nguyễn Thị Hằng

Vận dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học khoa học tự nhiên: Thiết kế và thực hiện chủ đề STEM mô phỏng túi khí 

7

Hà Đức Đà 

Mô hình giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học cơ sở vùng dân tộc thiểu số

8

Phạm Thanh Tâm;
Đoàn Thị Hồng Hạnh

Thiết kế sách điện tử tương tác chủ đề hình học cho học sinh lớp Một

9

Phạm Xuân Trung

Nghiên cứu áp dụng thư viện Numpy trong dạy học môn Nhập môn đại số tuyến tính tại Trường Đại học Thủy lợi

10

Đỗ Thị Phượng

 

Sử dụng phần mềm Zoom trong dạy học trực tuyến học phần Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (phần I) ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

11

Nguyễn Minh Giang

Xây dựng ngữ liệu giáo dục giới tính trong môn Tự nhiên và Xã hội 1 tại trường tiểu học ở Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

12

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Thực trạng tổ chức bữa ăn cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

 
 
Tham khảo nội dung toàn văn tại đây