Mục lục Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam Tập 19, số 01 năm 2023

01/02/2023 10:08 GMT+7

TT

Tên tác giả

Tên bài

1

Trần Văn Hùng

Phát triển giáo dục đại học ngoài công lập toàn cầu - Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

2

Nguyễn Bá Tiến;
Phạm Hương Thảo;
Lê Thị Kim Huyền;
Hoàng Đăng Trị;
Nguyễn Tiến Thảo;
Đồng Thị Tuyết Hạnh;
Nguyễn Quốc Chính;

Nghiên cứu chuyển đổi điểm bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 

3

Trần Nguyễn Sĩ Nguyên 

Vận dụng phép biện chứng duy vật trong công tác giảng dạy nghiệp vụ chuyên ngành tại các học viện, trường đại học công an nhân dân

4

Bùi Hoàng Ngọc;
Nguyễn Thị Thanh Vân

Tổng quan nghiên cứu về cảm xúc tiêu cực trong học tập

5

Lê Thị Quỳnh Nga 

Giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

6

Nguyễn Thị Nga;
Phạm Trọng Mạnh 

Dạy học hàm số bậc nhất tích hợp giáo dục tài chính thông qua sử dụng phần mềm Microsoft Excel

7

Vũ Ngọc Hòa;
Nguyễn Thanh Hưng;
Lê Anh Vinh

Một số vấn đề về tổ chức hoạt động thực hành và trải nghiệm trong dạy học môn Toán lớp 10

8

Phạm Thị Hương;
Nguyễn Thị Hiền

Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học môn Sinh học

9

Chu Cẩm Thơ;
Đặng Xuân Cương;
Vũ Trường An;
Vũ Thị Ngọc Minh

Đề xuất cho bộ tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục mầm non của Việt Nam trong thời kì mới

  

10

Nguyễn Thị Nga

 

Tổ chức các dịch vụ hỗ trợ gia đình và cộng đồng trong chăm sóc - giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam

11

Nguyễn Thùy Linh 

Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống học trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên

12

Nguyễn Huy Dũng

Một sồ biện pháp quản lí chương trình đào tạo trình độ đại học theo tiếp cận AUN-QA ở Trường Đại học Sài Gòn