Mục lục Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam Tập 19, số 03 năm 2023

31/03/2023 14:40 GMT+7


TT

Tên tác giả

Tên bài

1

Nguyễn Đức Minh;
Nguyễn Lê Vân Dung;
Nguyễn Thị Thanh Thủy;
Phạm Thị Bích Đào

Khoa học giáo dục Việt Nam - Thực tiễn đặt ra và xu hướng nghiên cứu giai đoạn 2023 - 2030

  

2

Nguyễn Thị Thu Huyền

 

Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên thông qua việc đa dạng hóa các loại hình hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

3

Nguyễn Đức Ca;
Hoàng Thị Minh Anh;
Phạm Ngọc Dương;
Nguyễn Hoàng Giang;
Nguyễn Lệ Hằng;
Phan Thị Thu

Nâng cao hiệu quả quản trị đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục tại Việt Nam

 

 

4

Cao Thị Hà;
Nguyễn Xuân Dung

Phát triển năng lực mô hình hóa cho học sinh trong dạy học hàm số ở lớp 10 trung học phổ thông 

5

Nguyễn Ngọc Giang;
Phạm Huyền Trang;
Nguyễn Huỳnh Nam

Bồi dưỡng năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học Toán với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra trong dạy học tính góc giữa hai đường thẳng trong không gian

6

Trần Thị Yên 

 

Chính sách dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức công tác ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số: Thực trạng và giải pháp

7

Hoàng Thu Huyền 

Nghiên cứu về năng lực cảm xúc - xã hội trong giáo dục mầm non trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam

8

Trịnh Ngọc Toàn 

Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá văn hóa nhà trường trong các trường mầm non có tổ chức giáo dục hòa nhập

9

Bùi Thị Giáng Hương;
Võ Thị Ngọc Lan

Thực trạng tổ chức hoạt động khám phá khoa học theo định hướng giáo dục STEM cho trẻ mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh

10

Phó Đức Hoà;
Mai Thảo Quyên

Thực trạng tổ chức học thông qua chơi tạo cơ hội thử nghiệm cho HS trong môn Toán lớp 2 ở các trường tiểu học thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

11

Hoàng Thị Tuyết 

Giáo dục STEM, STEAM và STREAM từ góc nhìn thế giới và Việt Nam 

12

Nguyễn Minh Đức;
Phạm Thị Phương Thức

Tiếp cận giáo dục trên thế giới trong bối cảnh COVID-19: Những thách thức và hàm ý chính sách

  
 
Tham khảo nội dung toàn văn tại đây