Mục lục Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam Tập 19, số 06 năm 2023

29/06/2023 10:57 GMT+7


TT

Tên tác giả

Tên bài

1

Võ Lê Hoàng Quyên;

Nguyễn Đức Chính;

Trần Xuân Bách 

Một số vấn đề  lí luận về quản lí chất lượng các chương trình đào tạo bậc Đại học theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA

 

2

Bùi Hoàng Ngọc;

Đỗ Văn Thắng;

Lê Lương Hiếu

Ảnh hưởng của thương hiệu trường đại học đến cảm xúc học tập và ý định chuyển đổi cơ sở đào tạo của sinh viên

 

3

Cao Danh Chính

 

Mô hình đào tạo giáo viên kĩ thuật liên thông từ người có trình độ

kĩ năng nghề

4

Nguyễn Hồng Nam

 

Mối quan hệ giữa trình độ tiếng Anh và kết quả học tập của sinh viên chương trình tiên tiến

5

Đào Thái Lai;

Lê Văn Hồng;

Nguyễn Ngọc Giang;

Phạm Thanh Tâm       

Mô hình sách điện tử tương tác hỗ trợ hoạt động tự học của học sinh trong bối cảnh ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

 

6

Phạm Thị Thanh Phượng

 

Dạy học đọc hiểu tản văn cho học sinh lớp 7 theo yêu cầu của Chương trình Ngữ văn 2018

7

Phạm Thị Hồng Thắm

 

Thực trạng áp lực lao động nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở trong giai đoạn thực thi Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

8

Trần Thị Tâm Minh      

 

Tổ chức các hoạt động phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non theo hướng tiếp cận “Lấy trẻ làm trung tâm”

9

Nguyễn Quốc Chí;

Đỗ Thị Hoài Vân

Khó khăn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học tư thục tại Thành phố Hồ Chí Minh

10

Nguyễn Anh Tuấn

 

Đánh giá năng lực tự học của sinh viên: Bằng chứng khoa học tại một số trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội

11

Phạm Thị Tuyết Nhung;

Nguyễn Hồ Hoàng Thủy;

Nguyễn Thị Thu Thủy;

Nguyễn Phan Hằng;

Hoàng Thúy Nga;

Nghiêm Xuân Huy;

Đào Phong Lâm;

Trần Hoài Bảo;

Trần Quốc Trung;

Hoàng Thanh Thúy;

Nghiên cứu các bộ tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo trên thế giới: Phân tích tổng quan và đề xuất một số khuyến nghị cho các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam

 

 

 

12

Phạm Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Thanh Nga;

Bùi Thị Diển;

Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chuẩn môn Ngữ văn trong chương trình cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông