Mục lục Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam Tập 18, số 12 năm 2022

31/12/2022 09:51 GMT+7

TT

Tên tác giả

Tên bài

1

Trịnh Thị Anh Hoa

Khung chính sách chuyển đổi số trong quản lí các cơ sở giáo dục

2

Nguyễn Thị Thúy Dung;
Hoàng Mai Khanh;
Nguyễn Thị Hảo;
Trần Thanh Hương;|
Nguyễn Thị Thu Hiền

Tổng quan về động lực làm việc của giảng viên đại học

 

3

Lê Thục Anh 

Tổ chức dạy học dự án cho sinh viên theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học

4

 Nguyễn Văn Tuân

Giáo dục kĩ năng mềm cho sinh viên đại học dựa trên dạy và học chính khóa

5

Nguyễn Phương Thảo;
Lê Ngân Hà;
Nguyễn Ngọc Ánh;
Nguyễn Văn Hạnh;
Kiều Thị Kính;
Nguyễn Thị Hoàng Yến;
Nguyễn Diệu Cúc

Đánh giá sự thay đổi nhận thức của học sinh phổ thông về phát triển bền vững

 

6

Đặng Thị Phương;
Lê Trung Thành;
Phan Thị Hương Giang;
Nguyễn Thị Quế

Thực trạng trang bị và sử dụng phòng học bộ môn ở một số trường trung học phổ thông 

 

7

Nguyễn Ngọc Giang;
Phạm Huyền Trang;
Lê Mai Thanh Dung

Tích hợp Toán với Vật lí trong dạy học chủ đề Hàm số và Đồ thị ở lớp 10 

8

Vũ Phương Liên;
Trần Thị Thu Phương

Dạy học phần “Hợp chất chứa nitrogen” - Hóa học 12 theo mô hình 5E nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học cho học sinh 

9

Bùi Thanh Thủy 

Phát triển năng lực tự học môn Ngữ văn cho học sinh cấp Trung học cơ sở

10

Nguyễn Thị Vui

 

Nâng cao mức độ thích ứng với hoạt động quản lí dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

11

 Hà Văn Dũng;
Nguyễn Thị Việt Nga

Tổ chức hoạt động nhóm nhằm phát triển năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh cho học sinh trong dạy học chủ để “Thực vật và động vật” (Tự nhiên và Xã hội 3) 

12

Lê Thị Tố Uyên

Phát triển câu ngôn ngữ kí hiệu từ thành phần nòng cốt (thông qua sự đối sánh với tiếng Việt)

13

Phạm Quang Hưng 

 

Các yếu tố cấu thành năng lực tự học tiếng Nhật của sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật thương mại, Trường Đại học Ngoại thương