Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Đức Trị

15/08/2018 14:22 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Đức Trị, Cán bộ, Trung tâm GDNN-GDTX Yên Phong, Bắc Ninh.

- Đề tài: “Rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông tại trung tâm giáo dục thường xuyên

- Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục

-  Mã số: 9 14 01 02

- Thời gian: 8h30 ngày 29/8/2018

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5),

            101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.