Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học và Tập huấn “Nâng cao chất lượng bài báo lĩnh vực khoa học xã hội đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới xuất bản tạp chí quốc tế”

06/03/2019 13:41 GMT+7

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2019

 THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Hội thảo khoa học và Tập huấn
“Nâng cao chất lượng bài báo lĩnh vực khoa học xã hội đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới xuất bản tạp chí quốc tế”

                                                   

Nằm trong khuôn khổ Dự án “Nâng cấp Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam theo các tiêu chí SCOPUS”, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với UTS Insearch tổ chức Hội thảo Khoa học và Tập huấn với chủ đề: “Nâng cao chất lượng bài báo lĩnh vực khoa học xã hội đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới xuất bản tạp chí quốc tế”.

Ban Tổ chức trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cơ quan giáo dục, chuyên gia, cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, đại diện các viện nghiên cứu, các tổ chức trong nước và quốc tế đăng kí tham gia Hội thảo. Thông tin cụ thể như sau:

1. Mục tiêu của Hội thảo

- Tạo diễn đàn thảo luận, trao đổi học thuật, công bố các kết quả nghiên cứu về nâng cao chất lượng bài báo lĩnh vực khoa học xã hội đạt tiêu chuẩn quốc tế;

- Chia sẻ những kinh nghiệm và thực tiễn trong quá trình viết bài báo lĩnh vực khoa học xã hội đạt tiêu chuẩn quốc tế;

- Trao đổi về việc nâng cao năng lực viết bài báo lĩnh vực khoa học xã hội đạt tiêu chuẩn quốc tế cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, cán bộ biên tập  trong và ngoài Viện.

- Thúc đẩy hợp tác, xây dựng mạng lưới quan hệ đối tác giữa các đơn vị trong lĩnh vực liên quan đến xuất bản Tạp chí quốc tế. Dựa trên kết quả của Hội thảo, các đại biểu sẽ tạo dựng những ý tưởng ban đầu cho các dự án hợp tác mới về nâng cao chất lượng bài báo lĩnh vực khoa học xã hội đạt tiêu chuẩn quốc tế và xuất bản Tạp chí quốc tế.

2. Nội dung của Hội thảo

- Nâng cao chất lượng bài báo lĩnh vực khoa học xã hội đạt tiêu chuẩn quốc tế;

- Yêu cầu và cách thức viết một bài báo lĩnh vực khoa học xã hội đạt tiêu chuẩn quốc tế;

- Tăng cường năng lực cho đội ngũ tác giả viết bài báo đạt tiêu chuẩn quốc tế;

- Phương hướng xuất bản Tạp chí đạt tiêu chuẩn quốc tế.

3. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo

Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo gồm: Tiếng Việt và Tiếng Anh.

4. Thành phần tham dự

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đại diện các Cục, Vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đại diện Lãnh đạo một số trường đại học, viện nghiên cứu, tạp chí khoa học;

- Đại diện các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các chuyên gia, nhà nghiên cứu...

- Cán bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo và Tập hấn

5.1. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

- Thời gian: Thứ sáu ngày 15 tháng 3 năm 2019 (Khai mạc 08 giờ).

- Địa điểm: Nhà khách TQT - Số 01 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

5.2. Thời gian và địa điểm Tập huấn khóa học

- Thời gian: 10 ngày (từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 3 năm 2019).

- Địa điểm: Phòng họp C53 - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - 101 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

6. Địa chỉ liên hệ, đăng kí tham dự

Để biết thêm thông tin, xin xem trên Website http://www.vnies.edu.vn

hoặc vui lòng liên hệ ThS. Vũ Thị Ngọc Quế; Số điện thoại: 0968832732; Email: quevu.jes@gmail.com. Địa chỉ: 101 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.               

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự tham gia của các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, cán bộ, giảng viên, học viên và cá nhân quan tâm.

Trân trọng!

 

 

VIỆN TRƯỞNG

TỔNG BIÊN TẬP

 

 

 

 

 

(đã ký)

 

 

 

GS.TS Trần Công Phong

Chi tiết Chương trình Hội thảo và Tập huấn

 

UTS INSEARCH AND VNIES – RESEARCH WORKSHOP IN 2 WEEKS

HỢP TÁC TỔ CHỨC HỘI THẢO VÀ KHAI GIẢNG KHÓA TẬP HUẤN

VIẾT VÀ TRÌNH BÀY NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. LỊCH HỘI THẢO: SÁNG 15/3/2019

 

2. LỊCH TẬP HUẤN: KHAI GIẢNG SÁNG 18/3/2019

 

Khóa tập huấn: Viết và Thuyết trình nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh

 Writing and Presenting Research in English

#

Tên chuyên đề

Module

Số giờ

# of Hours

Ngày / giờ học

Date and time

1

Kĩ năng viết nghiên cứu: văn bản, ngữ cảnh mà mục đích

Introduction to Research Writing: texts, contexts and purposes

4

Buổi sáng 8h-12h

THỨ HAI, 18/3/2019

2

Đạo đức và tính liêm chính nghiên cứu

Research ethics and Integrity

4

Buổi sáng 8h-12h

THỨ BA, 19/3/2019

3

Đọc và viết tổng quan tài liệu nghiên cứu

Reading and Writing Literature Reviews

4

Buổi sáng 8h-12h

THỨ TƯ, 20/3/2019

4

Phương pháp nghiên cứu – kĩ năng và quản lí dữ liệu

Research methods – Data skills and management

4

Buổi sáng 8h-12h

THỨ SÁU, 22/3/2019

5

Quá trình soạn thảo tài liệu

The drafting process

4

Buổi sáng 8h-12h

THỨ BẢY, 23/3/2019

6

Thuyết trình nghiên cứu tại hội nghị bằng tiếng Anh

Presenting a conference paper in English

8

Buổi sáng 8h-12h

THỨ HAI, 25/3/2019

THỨ BA, 26/3/2019

7

Viết và nộp tạp chí nghiên cứu bằng tiếng Anh

Writing and submitting a Journal Article in English

12

Buổi sáng 8h-12h

THỨ TƯ, 27/3/2019

THỨ NĂM, 28/3/2019

THỨ SÁU, 29/3/2019

8

Buổi lễ bế giảng và trao giấy chứng nhận cuối khóa

Completion ceremony and handover the certificates of completion

 

11:30am, 29/3/2019

TỔNG SỐ GIỜ HỌC

TOTAL HOURS

40

 

3. SĨ SỐ LỚP: 20 học viên Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES)

 

4. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO: Phòng C53, 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

5. TÁC GIẢ PHÁT TRIỂN GIÁO TRÌNH:

CURRICULUM DEVELOPERS

Chúng tôi đã phát triển một chương trình được thiết kế để nâng cao kĩ năng tiếng Anh của các học giả và sinh viên tiến sĩ tương lai. Khóa học được phát triển bởi các nhà nghiên cứu có trình độ tiến sĩ. Họ hiểu cách quy trình nghiên cứu hoạt động và những gì bạn cần biết để thành công. Các nhà phát triển chương trình giảng dạy đều có nhiều kinh nghiệm trong việc xuất bản trong các tạp chí ISI quốc tế cũng như trình bày tại các hội nghị quốc tế. Chúng bao gồm Giáo sư danh dự Nicky Solomon, Phó Giáo sư Hermine Scheeres và Tiến sĩ Robert McMurtrie.

We've developed a program designed to enhance the English skills of academics and prospective PhD students. The course has been developed by PhD qualified researchers. They understand how the research process works and what you need to know to be successful. The curriculum developers have all had extensive experience in publishing in international ISI journals as well as presenting at international conferences. They include Emeritus Professor Nicky Solomon, Associate Professor Hermine Scheeres and Dr. Robert McMurtrie. 

A. Giáo sư Danh dự Nicky Solomon, Trưởng nhóm phát triển khóa học

Emeritus Professor Nicky Solomon, Lead Course Developer

Giáo sư Danh dự Nicky Solomon hiện đang là Tư vấn Nghiên cứu Giáo dục cho UTS Insearch, trường liên thông vào Đại học Công nghệ Sydney. Cô là trưởng nhóm phát triển khóa học tiếng Anh cho nghiên cứu khoa học tại Việt Nam vào tháng 7 năm 2018. Sự nghiệp của giáo sư Solomon trong giáo dục bao gồm 12 năm dạy ESL cho người lớn ở Sydney, giảng dạy trong lĩnh vực giáo dục người lớn, nghĩa là học viên là giáo viên tiếng Anh (sau đại học) và nhà huấn luyện đào tạo trong các tổ chức. Nghiên cứu của cô tập trung vào ngôn ngữ, văn hóa, giao tiếp và học tập tại nơi làm việc. Cô là một nhà nghiên cứu của 6 dự án cạnh tranh được Chính Phủ Úc và Anh tài trợ.

Từ năm 2010 đến năm 2016, cô là Trưởng khoa Nghiên cứu sau đại học của trường Đại học Công nghệ Sydney, nơi cô là lãnh đạo định hướng chiến lược giáo dục tiến sĩ tại trường đại học cũng như phát triển nghiên cứu cho các viện nghiên cứu trong trường đại học. Vai trò của cô tập trung vào việc cải thiện chất lượng giáo dục tiến sĩ để sinh viên tốt nghiệp có thể đóng góp đáng kể kiến thức trong lĩnh vực học tập của họ. Cô đã đích thân giám sát riêng các bạn sinh viên nghiên cứu Việt Nam và có một sự hiểu biết sâu sắc và thiết thực về những thách thức mà các nhà nghiên cứu Việt Nam phải đối mặt. Giáo sư danh dự Solomon đã xuất bản 4 cuốn sách, hơn 15 bài báo quốc tế và thuyết trình tại nhiều hội nghị quốc tế.

Emeritus Professor Nicky Solomon currently serves as Educational Research Consultant for UTS Insearch, a college of the University of Technology in Sydney. She has lead the development of the UTS Insearch’s English for Research courses to be delivered in Vietnam in July, 2018. Professor Solomon’s career in education includes 12 years teaching ESL to adults in Sydney, teaching in adult education, where the students were adult teachers of English and trainers in organisations. Her research focused on language, culture and communication and on workplace learning. She was an investigator in 6 competitive research grants funded by the Australian and the UK Governments.

From 2010 to 2016, she was Dean of the Graduate Research School at the University of Technology Sydney, where she lead the strategic direction of doctoral education in the university as well as research development for academics in the university. Her role focused on improving the quality of doctoral education so that graduates can significantly contribute knowledge in their academic fields. She has personally supervised Vietnamese research students and has a deep and practical understanding of the challenges that face Vietnamese researchers. Emeritus Professor Solomon has published 4 books, over 15 international journal articles and presented at countless international conferences.

B. Phó Giáo sư Hermine Scheeres, đồng tác giả giáo trình

Associate Professor Hermine Scheeres – co-writer

Cô Hermine Scheeres kinh nghiệm công tác trong ngành Giáo dục đại học; giáo dục kĩ thuật và giáo dục trung học ở nhiều nước như Úc, Anh, Mexico và Argentina. Hiện cô là: Điều phối viên của chương trình “BA Organisational Learning and the Grad Dip Literacy and Numeracy”. Cô cũng là thành viên Hội đồng học thuật của UTS, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục, thành viên của Hội đồng UTS Equity Reference Committee và đồng biên tập của Tạp chí Nghiên cứu về kĩ năng đọc viết và làm việc với các con số: một tạp chí quốc tế về giáo dục và đào tạo cho người lớn. Hermine đã phát triển giáo trình và tài liệu giảng dạy cho các khóa học phát triển kĩ năng nghề nghiệp cho các tổ chức và danh nghiệp như: NSW State Rail; Kelloggs Australia; Giáo viên TAFE (tương đương) ở Mexico; Giáo viên tiếng Anh ở Argentina; Giáo viên dạy kĩ năng đọc viết cho người lớn trên khắp nước Úc; và Hội đồng Giáo dục Trung học Cơ sở NSW (HSC). Cô cũng từng là chuyên gia tư vấn, cố vấn và chuyên gia đào tạo cho các cơ quan chính phủ cũng như các lĩnh vực khác.

Hermine Scheeres has worked in higher education; technical and further education and secondary education in Australia, England, Mexico and Argentina. Her current positions include: Co-ordinator of the BA Organisational Learning and the Grad Dip Literacy and Numeracy. She is a member of UTS Academic Board, Deputy Chair of the Board of the Faculty of Education, a member of the UTS Equity Reference Committee and Co-editor of the Journal Literacy and Numeracy Studies: an international journal in the education and training of adults. Hermine has developed curriculum and professional development courses and materials for organisations and institutions including: NSW State Rail; Kelloggs Australia; TAFE (equivalent) teachers in Mexico; English Language teachers in Argentina; Adult Literacy teachers across Australia; and the NSW Board of Secondary School Education (HSC). She has also worked as a consultant, adviser and trainer for government departments and industry.

C. Dr. Robert McMurtrie – co-writer

Tiến sĩ Robert McMurtie – đồng tác giả

Tiến sĩ Robert McMurtrie là giảng viên tại UTS, giảng dạy ngữ pháp và ý nghĩa tập trung vào ngôn ngữ học chức năng hệ thống. Ông cũng là điều phối viên và tác giả biên soạn giáo trình môn Truyền thông trong Thiết kế và Học thuật của Chương trình cao đẳng Thiết kế và Kiến trúc tại UTS Insearch, trong đó ông trực tiếp giảng dạy môn ký hiệu học thiết kế cho sinh viên Úc và du học sinh quốc tế. Ông kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh ESL hơn 20 năm và có bằng chứng nhận CELTA.

Các nghiên cứu chính của ông bao gồm phân tích không gian, trong đó ông áp dụng các nền tảng lí thuyết của SFL, các ký hiệu xã hội học và đa phương thức cho môi trường xây dựng, phát triển cú pháp chuyển động trong không gian. Ông đã xuất bản nhiều sách và bài báo tập trung vào ký hiệu của môi trường xây dựng, không gian biểu diễn. Ông cũng là đồng tác giả nhiều bài viết về kiểm tra ngôn ngữ báo cáo của các giám khảo trong các luận án tiến sĩ.

Dr Robert McMurtrie is a lecturer at UTS, teaching grammar and meaning with a focus on systemic functional linguistics. He is also the coordinator and writer of the subject Academic and Design Communication in the Diploma of Design and Architecture Program at UTS Insearch, in which he teaches the semiotics of design to local and international students. He has been an ESL teacher for 20 years and is a CELTA teacher trainer.

His main research interests include spatial discourse analysis, in which he applies the theoretical underpinnings of SFL, social semiotics and multimodality to the built-environment, developing a grammar of movement through space. He has published books and articles focusing on the semiotics of the built-environment, performance space. He has also co-authored articles examining the language of examiners’ reports on PhD theses.

 6. GIẢNG VIÊN:

COURSE TEACHER: VU THI THANH NHA

Vu Thi Thanh Nha (Vietnam) is the dean of the Faculty of English, at the University of Languages and International Studies, Vietnam National University (ULIS). She obtained a bachelor and a master’s degree in English language teaching at ULIS and a doctoral degree in Education at the University of New South Wales, Australia. Her doctoral thesis examined the implementation of English-medium programs at a public university. Before working at ULIS, Nha was responsible for teaching and developing syllabi for General English and English for Specific Purposes (ESP) at the University of Social Sciences and Humanities, VNU. Nha has won multiple academic awards including ULIS Best Thesis Award for master students. Nha has extensively published in international and national journals in the areas of project-based learning, educational change, English for Specific Purposes and English as a Medium of Instruction, classroom-based research and needs analysis. She has presented at multiple international conferences and her international publications include articles in the Journal of Asia TEFL, an international and fully refereed academic journal. Currently, Nha serves as a reviewer for TESOL Convention and the VNU journal.

 7. GIẤY CHỨNG NHẬN CUỐI KHÓA: do Viện UTS Insearch Sydney cấp.

CERTIFICATE OF COMPLETION: students will receive the certificates of completion which will be issued by UTS Insearch Sydney.