Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Văn Hoan

14/03/2019 13:52 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Văn Hoan, Giảng viên, Trường Đại học Lạc Hồng.

- Đề tài: “Dạy học Toán cho sinh viên khối ngành kinh tế theo tiếp cận CDIO nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra

- Chuyên ngành: LL & PP DH BM Toán

-  Mã số: 9 14 01 11

- Thời gian: 14h00 ngày 25/3/2019

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.