Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phan Hùng Thư

20/05/2019 11:08 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phan Hùng Thư, Chuyên viên, Trường Đại học Vinh.

- Đề tài: "Quản lý chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo tiếp cận AUN - QA"

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

-  Mã số: 9. 14. 01. 14

- Thời gian: 14h00 ngày 05/6/2019

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.