THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 – 2020 CỦA TRƯỜNG TH, THCS&THPT THỰC NGHIỆM KHGD

08/06/2019 16:00 GMT+7

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRƯỜNG TH, THCS& THPT

THỰC NGHIỆM KHGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 06  năm 2019

 
                                              
                                       
 
 
 
 
 
                                THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 – 2020
 

Căn cứ Hướng dẫn tuyển sinh của Phòng GD&ĐT Ba Đình và Sở GD & ĐT Hà Nội;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Viện khoa học giáo dục Việt Nam;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của trường TH, THCS & THPT Thực nghiệm KHGD;

Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, quy mô trường lớp, đội ngũ giáo viên;

Trường TH, THCS & THPT Thực nghiệm KHGD tuyển sinh vào học lớp 1, lớp 6 và

lớp 10  năm học 2019 – 2020 theo kế hoạch sau:

I. TUYỂN SINH LỚP 1

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

Trong năm học 2019 - 2020, trường dự kiến tuyển: 180 học sinh lớp 1

2. Phương thức tuyển sinh

Đo chỉ số phát triển trí tuệ của học sinh.

3. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

- Trẻ có hộ khẩu thường trú theo bố mẹ tại Thành phố Hà Nội.

- Trẻ sinh năm 2013, đủ sức khỏe để vào học lớp 1.

4. Thời gian tuyển sinh

Thời gian

Nội dung

Ngày

08/06/2019

* Thông báo kế hoạch tuyển sinh:

+ Trên website của trường:  http://thucnghiem.edu.vn

+ Trên website của Viện KHGD VN: http://vnies.edu.vn

+ Tại địa chỉ của trường: 50-52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

* Tải đơn tại địa chỉ website của trường và của Viện KHGD VN

Từ ngày

11/06 đến 14/06/2019

* Tiếp nhận hồ sơ đăng kí dự tuyển và làm các thủ tục tại Văn phòng khối Tiểu học (Sáng từ 8h00 - 11h30; Chiều từ 13h30 - 16h30)

* Hồ sơ dự tuyển gồm: Đơn đăng kí theo mẫu, 02 ảnh 3 x 4.

09h00, ngày 16/06/2019

* Tổ chức gặp mặt phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 tại khu vực Tiểu học

Ngày 22/6 và

ngày 23/6/2019

* Tổ chức đo nghiệm theo giờ hẹn

Ngày 01/07/2019

* Công bố danh sách học sinh vào học lớp 1

Ngày

01- 03/7/2019

* Phụ huynh làm thủ tục nhập học cho con


5. Hồ sơ cần nộp khi được trúng tuyển

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Giấy chứng nhận ưu tiên hợp lệ;

- Bản photo sổ hộ khẩu (mang theo bản chính để đối chiếu);

- 02 ảnh 3x4.

 II. TUYỂN SINH LỚP 6

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

Trong năm học 2019 - 2020, trường dự kiến tuyển: 120 học sinh lớp 6.

2. Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển: Dựa vào điểm kiểm tra môn Toán và Tiếng Việt cuối năm của 5 năm học tiểu học (thang điểm 10) và các điều kiện ưu tiên

ĐTS =   Điểm xét tuyển + Điểm ưu tiên

  3. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

- Học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đúng độ tuổi theo quy định.

- Đã hoàn thành chương trình Tiểu học, trong đó:

+ Xếp loại giáo dục khá trở lên ở lớp 1, lớp 2.

+ Đạt được các phẩm chất năng lực ở lớp 3, lớp 4.                        

+ Đạt ở mức tốt 2/3 các năng lực và 3/4 các phẩm chất trở lên ở lớp 5.

4. Thời gian tuyển sinh

Thời gian

Nội dung

 

Ngày

08/06/2019

 

* Thông báo kế hoạch tuyển sinh:

+ Trên website của trường:  http://thucnghiem.edu.vn

+ Trên website của Viện KHGD VN: http://vnies.edu.vn

+ Tại địa chỉ của trường: 50-52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

* Tải đơn tại địa chỉ website của trường và của Viện KHGD VN

 

Từ ngày

11/06 đến

14/06/2019

* Tiếp nhận hồ sơ đăng kí dự tuyển và làm các thủ tục tại Văn phòng khối THCS (Sáng từ 8h00 - 11h30; Chiều từ 13h30 - 16h30)

* Hồ sơ dự tuyển gồm: Đơn đăng kí dự tuyển lớp 6 theo mẫu; Bản sao (không cần công chứng): Giấy khai sinh, Học bạ Tiểu học, các loại giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

14h30 ngày 14/06/2019

* Tổ chức gặp mặt phụ huynh có con đăng kí dự tuyển vào lớp 6 tại hội trường tầng ba khối Tiểu học

Ngày

01/07/2019

* Công bố danh sách học sinh vào học lớp 6

Từ ngày

01/07 đến

03/7/2019

* Phụ huynh làm thủ tục nhập học cho con

 5. Hồ sơ cần nộp khi được trúng tuyển

- Học bạ chính của bậc Tiểu học (có chứng nhận đã hoàn thành chương trình Tiểu học);

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích hợp lệ;

- Bản photo sổ hộ khẩu (mang theo bản chính để đối chiếu);

- 02 ảnh 3x4.

 III. TUYỂN SINH LỚP 10

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

Trong năm học 2019 - 2020, trường dự kiến tuyển: 120 học sinh lớp 10.

2. Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển: Căn cứ vào Điểm xét tuyển của thí sinh tham dự kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019 - 2020.

- Học sinh cần đăng kí dự thi lớp 10 tại một trường công lập ở Hà Nội có tổ chức thi (kể cả những HS tỉnh khác) và nộp hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 trường TH, THCS & THPT Thực nghiệm KHGD.

- Trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của học sinh và điểm xét tuyển vào các trường công lập do Sở GD&ĐT Hà Nội công bố, hội đồng tuyển sinh của trường sẽ đề xuất mức điểm chuẩn và tiếp nhận học sinh cho đến khi đủ chỉ tiêu.

3. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

- Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Hà Nội.

- Học sinh tốt nghiệp THCS (hệ phổ thông) năm học 2018 – 2019 đạt loại Khá trở lên.

- Đã dự thi và có giấy báo kết quả thi tuyển lớp 10 năm học 2019 - 2020 ở Hà Nội.

4. Thời gian tuyển sinh

Thời gian

Nội dung

Ngày

08/06/2019

* Thông báo kế hoạch tuyển sinh:

+ Trên website của trường: http://thucnghiem.edu.vn

+ Trên website của Viện KHGD VN: http://vnies.edu.vn

+ Tại địa chỉ của trường: 50-52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

* Tải đơn tại địa chỉ website của trường và của Viện KHGD VN

Từ ngày

18/06 đến

19/6/2019

* Xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp.

* Tiếp nhận hồ sơ đăng kí dự tuyển và làm các thủ tục tại Văn phòng khối THPT (Sáng từ 8h00-11h30; Chiều từ 13h30-16h30)

* Hồ sơ dự tuyển gồm: Đơn đăng kí dự tuyển lớp 10 theo mẫu; Bản sao (không cần công chứng): Giấy khai sinh, Học bạ THCS, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10, các loại giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Ngày

20/06/2019

* Công bố danh sách học sinh trúng tuyển đợt 1

Từ ngày

20/06 đến

22/06/2019

* Nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển đợt 1.

Sau đợt 1, nếu còn chỉ tiêu trường sẽ tiến hành xét tuyển đợt 2 cho đến ngày 12/07/2019.

 5. Hồ sơ cần nộp khi được trúng tuyển

- Học bạ chính cấp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời;

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bản photo sổ hộ khẩu (mang theo bản chính để đối chiếu);

- 02 ảnh 3x4.

Nhà trường không tiếp nhận hồ sơ đối với những em đã trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ đúng hạn. Nếu chưa đủ chỉ tiêu đợt 1, nhà trường sẽ tuyển bổ sung đợt 2.  

Vì quyền lợi của con em mình, PHHS cần tìm hiểu và cân nhắc trước khi nộp hồ sơ đăng kí dự tuyển.

                                                                                              HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

Đường link để tải mẫu đơn( thời gian bắt đầu từ ngày 8/6/2019): https://drive.google.com/drive/folders/1SenpHept_n4qI2N8eZ5T0080Y3HETPK9