Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trung Thanh

24/12/2019 11:31 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trung Thanh, Giáo viên, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tỉnh Thanh Hóa.

- Đề tài: “Dạy học Hình học trung học cơ sở theo hướng vận dụng thuyết Đa trí tuệ

- Chuyên ngành: LL&PPDHBM Toán

-  Mã số: 9 14 01 11

- Thời gian: 8h30 ngày 08/01/2020

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.