Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Kim Dung

06/01/2020 09:04 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Kim Dung, Chuyên viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đề tài: “Xây dựng một số công cụ đánh giá năng lực Đọc hiểu của học sinh lớp 9 trong môn Ngữ văn”

- Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn – Tiếng Việt

-  Mã số: 9 14 01 11

- Thời gian: 8h30 ngày 20/01/2020

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.