Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Mai Văn Thi

28/09/2020 16:05 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Mai Văn Thi, Giảng viên, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

- Đề tài: " Dạy học Xác suất – Thống kê hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên ngành Kinh tế, Kỹ thuật tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam "

- Chuyên ngành: Lý luận và PPDHBM Toán

-  Mã số: 9. 14. 01. 11

- Thời gian: 14h00 ngày 08/10/2020

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.