Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thành Ngọc Bảo

11/03/2021 14:42 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trường ĐHSP tp Hồ Chí Minh.

- Đề tài: “Thiết kế và sử dụng rubric trong đánh giá năng lực tạo lập văn bản nghị luận của học sinh Trung học phổ thông

- Chuyên ngành: LL & PP Dạy học bộ môn

-  Mã số: 9 14 01 11

- Thời gian: 8h30 ngày 24/3/2021

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.