Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phan Thị Phương Thảo

20/04/2021 14:48 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phan Thị Phương Thảo, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên.

- Đề tài: “Chuẩn bị cho sinh viên sư phạm Toán giúp học sinh phổ thông tự học có hướng dẫn”

- Chuyên ngành: LL&PPDH bộ môn

-  Mã số: 9 14 01 11

- Thời gian: 8h30 ngày 05/5/2021

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.