Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Ngô Hải Chi

09/04/2021 15:22 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ngô Hải Chi, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

- Đề tài: “Giáo dục năng lực học tập độc lập cho sinh viên sư phạm qua hoạt động cố vấn học tập”

- Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

-  Mã số: 9 14 01 02

- Thời gian: 8h30 ngày 26/4/2021

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.