Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng cấp chứng chỉ nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

26/03/2021 13:46 GMT+7
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 3900/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ cho Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ về nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.

Chứng chỉ về nhân viên hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cấp có giá trị pháp lý, sử dụng trong tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân vì được tổ chức thực hiện theo Quyết định số 3963/QĐ- BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Thời gian bồi dưỡng: 24 ngày (tương đương 240 tiết).
 
Ngày dự kiến khai giảng: 15/05/2021
 
Địa điểm bồi dưỡng: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
 
Cán bộ giảng dạy: Các chuyên gia đầu ngành về giáo dục đặc biệt của Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và từ các cơ sở giáo dục, đào tạo về giáo dục đặc biệt có uy tín ở trong nước và nước ngoài.
 
Học phí: 3.000.000đ (Ba triệu đồng), chưa bao gồm văn phòng phẩm và tài liệu. Thông tin tuyển sinh, xin liên hệ: TS. Nguyễn Văn Hưng (Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia), số điện thoại: 0987 660 668, email: hungynies@gmail.com.
 
Chi tiết xin xem văn bản đính kèm: Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng