Thông báo điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 6, lớp 10 Trường TH, THCS, THPT Thực nghiệm khoa học giáo dục năm học 2021 - 2022

04/05/2021 16:11 GMT+7
Căn cứ công văn 1142/SGDĐT-CTTT ngày 03/05/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Hội đồng tuyển sinh lớp 6, lớp 10 Trường TH, THCS, THPT Thực nghiệm khoa học giáo dục thông báo điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10.