Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Thị Hương Giang

11/08/2021 11:07 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Hương Giang, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

- Đề tài: "Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực của học sinh tiểu học"

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

-  Mã số: 9. 14. 01. 14

- Thời gian: 8h30 ngày 25/8/2021

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.