Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thu Hường

12/01/2022 14:23 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hường, Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội.

- Đề tài: “Quản lý đào tạo theo đặt hàng tại Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

  Mã số: 9 14  01 14

- Thời gian: 14h00 ngày 26/01/2022

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.