Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Phương Mai

28/09/2022 10:16 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Phương Mai, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

- Đề tài: "Đọc thẩm mĩ trong dạy học thơ trữ tình ở trường trung học phổ thông"

- Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn

-  Mã số: 9. 14. 01. 11

- Thời gian: 8h30 ngày 14/10/2022

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.