Thư mời viết bài đăng Số đặc biệt Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam năm 2022

11/11/2022 14:34 GMT+7

Kính gửi: Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên, học viên các Viện nghiên cứu, các cơ sở giáo dục

Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam (Vietnam Journal of Educational Sciences) thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, là tạp chí chuyên ngành hàng đầu, công bố các kết quả nghiên cứu lý luận, thực tiễn, các thông tin khoa học và chính sách trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 
 Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam xuất bản định kỳ 12 số/năm bằng tiếng Việt (chỉ số ISSN 2615-8957) và 04 số/năm bằng tiếng Anh (chỉ số ISSN 2615-8965). Với những đóng góp học thuật trong những năm qua, Tạp chí được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm công trình thuộc các ngành: Tâm lý học (0 - 1 điểm), Giáo dục học (0 - 1 điểm), Triết học - Xã hội học - Chính trị học (0 - 0,25 điểm). Hội đồng Biên tập Tạp chí gồm các nhà khoa học trong nước và quốc tế có uy tín trong các chuyên ngành khoa học giáo dục.
 
Để chuẩn bị xuất bản số đặc biệt năm 2022, Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam trân trọng kính mời tác giả gửi bài viết liên quan đến các vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới giáo dục ở các cấp bậc học (Giáo dục Mầm mon, Giáo dục Phổ thông, Giáo dục Đại học) và ở các lĩnh vực khoa học giáo dục (Tâm lý học, Giáo dục học, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Dân tộc, Giáo dục Thường xuyên, Chính sách giáo dục, Dự báo giáo dục).
 
Các chủ đề liên quan nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:
+ Nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở nhóm trẻ gia đình, nhóm trẻ/ lớp mẫu giáo độc lập tư thục;
+ Quản lý trường học trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018;
+ Luận cứ xây dựng nội dung giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông 2018;
+ Xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường;
+ Vận dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh phổ thông;
+ Bộ tiêu chí, bộ công cụ đánh giá điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018;
+ Mô hình dạy học kết hợp trong các cơ sở giáo dục phổ thông;
+ Cơ chế quản trị của các cơ sở giáo dục đại học;
+ Mô hình học tập cộng đồng thế kỷ 21;
+ Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến công bằng trong tiếp cận giáo dục;
+ Ứng dụng tâm lý học tích cực trong các cơ sở giáo dục phổ thông;
+ Các hệ thống thông tin quản lý giáo dục;
+ …
 
Thể lệ bài viết:
Bài viết bằng tiếng Việt và là nghiên cứu mới, chưa từng được công bố trên tạp chí, kỷ yếu hội thảo có chỉ số xuất bản trong và ngoài nước. Quy định chi tiết xem tại: http://vjes.vnies.edu.vn/vi/huong-dan-tac-gia-gui-bai-dang-tap-chi-0
 
Thời hạn gửi bài:
Từ ngày 11/11/2022 đến hết ngày 11/12/2022.
 
Liên hệ gửi bài:
- Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam
- Địa chỉ: 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Website: http://vjes.vnies.edu.vn/
- Bài viết gửi trực tiếp thư điện tử: vjes@moet.edu.vn hoặc vjes@vnies.edu.vn
  
Bài viết gửi đăng sẽ được đánh giá thông qua quy trình phản biện độc lập, khách quan, được biên tập và khuyến nghị chỉnh sửa bởi các nhà khoa học uy tín.
 
Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam mong muốn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Quý tác giả.
 
Trân trọng cảm ơn.