Thông báo Hội thảo Định hướng quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

19/12/2022 22:15 GMT+7
Căn cứ Quyết định số 1175//QĐ-BGDĐT về việc giao cho Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam là cơ quan lập Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo “Định hướng quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”


 
1. Mục tiêu
  
Nhằm tạo diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm hệ thống cơ sở giáo dục người khuyết tật của một số nước trên thế giới từ đó định hướng xây dựng quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục cho người khuyết tật Việt Nam.
  
2. Nội dung Hội thảo
  
Trọng tâm hội thảo tập trung vào các nội dung sau:
  
- Thực trạng hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tại Việt Nam;
- Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục đối với người khuyết tật tại Hàn Quốc;
- Hệ thống các cơ sở giáo dục cho người khuyết tật tại các nước trong khu vực Đông Nam Á;
- Giáo dục cho người khuyết tật tại Nauy;
- Định hướng quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tại Việt Nam, thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 
3. Thời gian, phương thức và địa điểm tổ chức Hội thảo
 
- Thời gian: Từ 13h00 đến 17h00, ngày thứ 3, ngày 20 tháng 12 năm 2022
- Hình thức: Kết hợp trực tiếp và trực tuyến
- Địa điểm tổ chức Hội thảo trực tiếp: Hội trường tầng 5, Số 4 Trịnh Hoài Đức, Hà Nội
  
Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, các giảng viên đăng ký tham dự tham gia Hội thảo.
  
Để biết thêm thông tin chi tiết về Hội thảo Quý vị vui lòng truy cập website: http://www.vnies.edu.vn/http://www.ncse.edu.vn và đăng ký nhận đường link tham dự Hội thảo trực tuyến: 
  
Mọi thông tin liên hệ, đăng ký tham dự trực tiếp và gửi bài cho hội thảo, vui lòng liên hệ với TS. Nguyễn Văn Hưng - ĐT: 043.7620118; DĐ: 0987.660.668
  
Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục, các nhà giáo đăng kí tham dự và có ý kiến đóng góp với hội thảo.
  
Trân trọng./.

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO