Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Dương Thế Việt

09/12/2022 09:44 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Dương Thế Việt, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

- Đề tài: “Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần theo chuẩn đầu ra trong các trường đại học thuộc Bộ Công thương

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

  Mã số: 9 14  01 14

- Thời gian: 8h30 ngày 27/12/2022

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.