Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trịnh Thị Thu

19/12/2022 15:23 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Thị Thu, Trường Đại học Chu Văn An

- Đề tài: “Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học ngoài công lập dựa vào ICT

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

  Mã số: 9140114

- Thời gian: 8h30 ngày 11/01/2023

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.