Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Quốc Trung

19/12/2022 16:06 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Quốc Trung, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

- Đề tài: “Quản lý phát triển chương trình đào tạo ngành Công nghệ Đa phương tiện tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

- Mã số: 9140114

- Thời gian: 14h00 ngày 9/01/2023

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.