Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Duy Chinh

21/12/2022 15:07 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Duy Chinh, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang.

- Đề tài: "Giáo dục hành vi thích ứng cho học sinh khuyết tật trí tuệ cấp tiểu học theo tiếp cận sinh thái học và bản đồ hành vi xã hội"

- Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

-  Mã số: 9140102

- Thời gian: 14h00 ngày 04/01/2023

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.