Một số biện pháp tổ chức dạy học đọc thẩm mĩ thơ trữ tình ở trường trung học phổ thông môn Ngữ văn

21/03/2022 17:55 GMT+7
Tác giả Nguyễn Phương Mai, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam trình bày một số biện pháp tổ chức dạy học đọc thẩm mĩ thơ trữ tình nhằm nâng cao hiệu quả dạy học ở trường trung học phổ thông (THPT). Mỗi biện pháp được đề xuất đều có một vị trí, chức năng, nhiệm vụ riêng và có mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó logic, bổ sung, hỗ trợ, xuyên thấm trong nhau, cùng hướng tới mục đích chung là giúp giáo viên biết cách tổ chức dạy học đọc thẩm mĩ thơ trữ tình, từ đó góp phần vào việc bồi dưỡng tâm hồn, trí tuệ và phát triển phẩm chất, nhân cách học sinh.

Đọc thẩm mĩ là cách đọc hướng tới giúp con người biết nhận thức về cái đẹp, cái tốt trong cuộc sống, biết ứng xử nhân văn, biết cách sống, từ đó biết hướng thiện hơn để đi tới sự hoàn mĩ về nhân cách. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả trình bày một số biện pháp tổ chức dạy học đọc thẩm mĩ thơ trữ tình nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học Ngữ văn ở trường trung học phổ thông hiện nay.
  
 Câu hỏi và bài tập đọc thẩm mĩ thơ trữ tình
  
Tác giả đưa ra một số biện pháp tổ chức dạy học đọc thẩm mĩ thơ trữ tình ở trường trung học phổ thông:
  
Biện pháp 1: Chuẩn bị các điều kiện dạy học đọc thẩm mĩ thơ trữ tình theo hướng dẫn nhập cảm xúc cho giáo viên và học sinh. Việc chuẩn bị giáo án dạy học đọc thẩm mĩ thơ trữ tình, trong đó có một số yêu cầu cụ thể về mục tiêu và tiến trình tổ chức bài học, tâm thế lên lớp đối với một bài soạn giáo án dạy học đọc thẩm mĩ thơ trữ tình ở trường THPT (phương pháp, phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học).
  
Biện pháp 2: Thiết kế quy trình tổ chức hoạt động dạy học phù hợp để khơi gợi, nuôi dưỡng và phát triển tình cảm thẩm mĩ cho học sinh khi đọc thơ trữ tình qua 5 hoạt động: khởi động, tạo đà, khám phá, củng cố kiến thức, mở rộng.
  
Biện pháp 3: Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phù hợp để khơi gợi, phát triển tình cảm thẩm mĩ cho học sinh khi đọc thơ trữ tình.
Biện pháp 4: Sử dụng linh hoạt các hình thức kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển kĩ năng đọc thẩm mĩ cho học sinh trong dạy học thơ trữ tình.
  
Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả đề xuất một số biện pháp tổ chức dạy học đọc thẩm mĩ thơ trữ tình ở trường THPT. Các biện pháp được đề xuất đều cùng hướng tới mục đích chung là nhằm giúp giáo viên biết cách tổ chức dạy học đọc thẩm mĩ thơ trữ tình ở trường THPT, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả dạy học, đồng thời góp phần vào việc bồi dưỡng tâm hồn, trí tuệ và phát triển phẩm chất, nhân cách học sinh.