Xây dựng văn hóa trường học - Môi trường tốt nhất để giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông

21/03/2022 17:38 GMT+7
Văn hóa nhà trường phổ thông là môi trường lí tưởng nhất để giáo dục và hình thành các giá trị văn hóa cho học sinh, đáp ứng mục tiêu về các phẩm chất và năng lực của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Bài viết của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Thanh và Phan Trọng Đông, trường Trung học phổ thông Diễn Châu 3 trình bày vai trò của văn hóa nhà trường, cấu trúc và biểu hiện của các giá trị cốt lõi trong việc giáo dục các giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông.

Hơn bất cứ tổ chức nào hết, trong xã hội, nhà trường phải là tổ chức có “hàm lượng” văn hóa cao nhất; là nơi hội tụ, kết tinh văn hóa để tạo ra những chuẩn mực văn hóa, những giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ và cho xã hội.
  
Qua nghiên cứu, nhóm tác giả cho rằng: văn hóa nhà trường là tập hợp các giá trị, niềm tin, hiểu biết, chuẩn mực cơ bản được tạo ra trong quá trình lịch sử phát triển nhà trường dưới hình thái vật chất và tinh thần; được các thành viên trong nhà trường thừa nhận và chia sẻ, tạo nên bản sắc của nhà trường đó.
  
Văn hóa nhà trường tạo nên phong cách của nhà trường với bản sắc văn hóa riêng, phát huy nguồn lực nội sinh và dung nạp nguồn lực ngoại sinh để tạo nên sức mạnh tổng thể của nhà trường. Văn hóa nhà trường tạo nên một hệ sinh thái nhân văn trong xã hội để lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng…
  
Qua nhiều cách tiếp cận cấu trúc văn hóa nhà trường cho thấy, cấu trúc văn hóa nhà trường trung học phổ thông gồm các giá trị vật chất và giá trị tinh thần.
 
Cấu trúc văn hóa nhà trường phổ thông
 
Văn hóa là một thứ tài sản lớn nhất của bất kì một nhà trường nào. Văn hóa tạo ra một môi trường ổn định, giúp cho nhà trường thích nghi với môi trường bên ngoài, tạo ra sự hòa hợp môi trường bên trong. Phát triển văn hóa nhà trường là hình thành các giá trị vật chất và các giá trị tinh thần của nhà trường theo một phương hướng nhất định. Việc lựa chọn các giá trị cần phát triển phải phù hợp với mục tiêu phát triển của nhà trường. Các giá trị mà nhà trường phát triển cần phải tạo nên một tổng thể chung, phản ánh bản sắc riêng của nhà trường bao gồm kế thừa các giá trị truyền thống lâu đời của nhà trường và việc hình thành, bổ sung thêm các giá trị mới nhằm đáp ứng được yêu cầu giáo dục của địa phương và của đất nước.