Thực trạng học tập trực tuyến của học sinh phổ thông Việt Nam trong bối cảnh COVID-19

11/04/2022 19:13 GMT+7
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hầu hết các tỉnh, thành ở Việt Nam đều phải tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh phổ thông với quy mô và mức độ khác nhau. Nhóm tác giả Lê Anh Vinh, Đặng Thị Thu Huệ, Bùi Thị Diển, Vương Quốc Anh, Phùng Thu Trang, Đỗ Đức Lân, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thực hiện nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá tình tình học tập trực tuyến của học sinh Việt Nam để từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng học tập.

341.830 học sinh phổ thông ở các cấp học, vùng miền tại 63 tỉnh/thành phố đã tham gia trả lời phiếu hỏi liên quan đến những trải nghiệm học tập trực tuyến, bao gồm điều kiện, các hoạt động, hiệu quả học tập cũng như những khó khăn mà học sinh gặp phải trong quá trình học. Dữ liệu được xử lí, phân tích bằng phần mềm thống kê SPSS V26. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, học sinh Việt Nam có điều kiện cơ bản đảm bảo học tập, hiệu quả học tập trực tuyến được học sinh đánh giá tích cực. Tuy nhiên, khoảng cách vùng miền với những khó khăn về thiết bị học trực tuyến, đường truyền internet và sức khoẻ, tâm lí là điều cần phải đặc biệt chú ý cải thiện để đảm bảo công bằng và nâng cao chất lượng giáo dục.
     
  Nhận định của học sinh về mức độ hiểu quả học tập trực tuyến
  
Qua khảo sát thực trạng học tập trực tuyến của học sinh phổ thông Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 cho thấy, điều kiện học tập trực tuyến của học sinh đã được đảm bảo ở mức độ tương đối. Tuy nhiên, thiết bị học tập, chất lượng của đường truyền internet vẫn là vấn đề cần phải đặc biệt quan tâm, đặc biệt là với học sinh ở khu vực nông thôn, vùng sâu/xa/hải đảo. Học sinh đã được trang bị kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin khá tốt và bản thân học sinh cũng thấy tự tin về năng lực công nghệ thông tin của mình, đặc biệt là học sinh ở khu vực thành thị và cấp học cao hơn. Phần lớn học sinh cũng đã ý thức được việc học của mình, nhất là học sinh ở bậc học cao hơn do áp lực của kì thi chuyển cấp. Tuy nhiên, vẫn cần thúc đẩy hơn nữa thói quen và năng lực tự học vì điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập của học sinh.
   
Mặc dù phải học trực tuyến trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng có một tỉ lệ khá lớn học sinh thích học trực tuyến và đã cố gắng nỗ lực học tập, thấy việc học trực tuyến có hiệu quả với bản thân. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng, nhiều học sinh không thích học trực tuyến, không thấy mình tiến bộ và hiệu quả học trực tuyến là không cao, đặc biệt là với học sinh nhỏ tuổi, học sinh ở khu vực khó khăn. Do đó, rất cần có những giải pháp để nâng cao hiệu quả của học tập trực tuyến cũng như giải pháp hỗ trợ học sinh khi quay trở lại trường học.