Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả khoá học online bồi dưỡng sinh viên sư phạm về “Dạy học kết hợp”

10/07/2022 15:38 GMT+7
Dạy học kết hợp đang ngày càng được chú trọng, quan tâm và phát triển trong các tổ chức giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học trước sự ảnh hưởng của COVID-19. Dạy học kết hợp bao gồm các buổi học trực tuyến và trực tiếp. Trong đó, các bài giảng trực tuyến cần được lập kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ hơn so với các buổi học trực tiếp, từ xây dựng câu hỏi, cấu trúc bài giảng đến xem xét khả năng tương tác tới người học.

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả Nguyễn Huyền Anh, Lê Thị Ngọc Diệp, Lê Minh Hằng, Hoàng Diệu Quỳnh, Nguyễn Văn Biên và Lê Thị Phượng, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã phát triển một khóa tự học kết hợp nhằm: 1/ Xem xét nhu cầu tự học của học sinh/sinh viên; 2/ Đánh giá những khó khăn và thuận lợi trong công tác xây dựng và triển khai khoá bồi dưỡng trong thực tế; 3/ Đánh giá sự hài lòng của người dùng với khóa học kết hợp. Tổng cộng 73 học viên cao học và sinh viên sư phạm đã tham gia khóa học trong 4 tuần. Theo đó, dữ liệu định tính và định lượng đã được thu thập để đánh giá chất lượng khóa học và sự hài lòng của học viên cho thấy tính khả thi trong việc thực hiện mô hình học tập kết hợp với: 1/ Sự hài lòng của người dùng ở mức tương đối cao; 2/ Nội dung có lượng tương tác cao; 3/ Chất lượng kiến thức thể hiện qua kết quả kiểm tra ở mức khá.
  
Khoá học bao gồm các nội dung chính sau: 1) Các kiến thức liên quan đến lí thuyết dạy học kết hợp và đăng tải công khai, mục đích là cung cấp cho học viên góc nhìn về: mục đích khoá học và động cơ của dự án nghiên cứu; 2) Giới thiệu các hoạt động giúp hình thành các năng lực số cho học viên khi tham gia khoá học kết hợp. Các nội dung cũng được đăng tải công khai dưới dạng các video ngắn, qua đó gia tăng mức độ hài lòng của học viên; 3) Giới thiệu quy trình thiết kế khoá học kết hợp phù hợp với nhu cầu học sinh, yêu cầu nhà trường và lựa chọn mô hình phù hợp với bối cảnh tại Hà Nội; 4) Các bài tổng kết, đánh giá phản hồi.
  
Nghiên cứu này xem xét tương đối khái quát về hệ thống lí thuyết và các thực nghiệm liên quan đến dạy học kết học, đặc biệt tập trung vào hình thức dạy học kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp bằng với 3 yếu tố ảnh hướng tới chất lượng khoá học online: 1/ Sự tham gia của học viên; 2/ Khả năng tiếp thu kiến thức; 3/ Mức độ hài lòng của học viên.
  
Các phát hiện này hàm ý về sự phù hợp của các chương trình dạy học kết hợp trong giai đoạn tới khi kết hợp được tính linh hoạt và chủ động trong học trực tuyến với khả năng tương tác nhanh và hiệu quả của học trực tiếp.