Khóa học trực tuyến chuyên đề “Questionnaire Design”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tạo về phương pháp nghiên cứu khảo sát giữa Viện nghiên cứu Y – Xã hội học (ISMS) vàWestat Inc., Rockvile MD, US (http://www.westat.com/) – một tổ chức có qui mô và uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ về lĩnh vực cung cấp các dịch vụ nghiên cứu. Trung tâm đào tạo Viện nghiên cứu Y – Xã hôi học trân trọng kính mời anh/chị tham gia khóa học trực tuyến chuyên đề “Questionnaire Design”

     Trung tâm đào tạo Viện nghiên cứu Y – Xã hôi học trân trọng kính mời anh/chị tham gia khóa học trực tuyến chuyên đề “Questionnaire Design
    Khóa học này được tổ chức trong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tạo về phương pháp nghiên cứu khảo sát giữa Viện nghiên cứu Y – Xã hội học (ISMS) vàWestat Inc., Rockvile MD, US (
http://www.westat.com/) – một tổ chức có qui mô và uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ về lĩnh vực cung cấp các dịch vụ nghiên cứu.
    Khóa học “Questionnaire Design” sẽ bao gồm các nội dung cơ bản và nâng cao trong quy trình thiết kế công cụ thu thập số liệu trong nghiên cứu khảo sát.
    - Khóa học gồm 6 buổi diễn ra trong 3 tuần (2 buổi/tuần)
    - Giảng viên: TS. David Cantor, TS. Darby Steiger
    - Thời gian  : 20h-21h (8-9 giờ tối)
    Tuần 1: Thứ ba 08/10 và thứ năm 10/10
    Tuần 2: Thứ ba 15/10 và thứ năm 17/10
    Tuần 3: Thứ ba 22/10 và thứ năm 24/10
    - Ngôn ngữ học: Tiếng Anh
    - Hình thức học: Thông qua Webex (hình thức học trực tuyến) – Anh/chị sẽ được hướng dẫn cụ thể về cách thức tham gia khóa học và sẽ nhận được tài liệu tham khảo trước mỗi buổi học.
    - Phí tham dự khóa học: miễn phí
Yêu cầu học viên:
    - Có khả năng nghe giảng và đọc tài liệu bằng tiếng Anh.
    - Đã tốt nghiệp đại học .
    - Có kinh nghiệm tham gia nghiên cứu khoa học.
Yêu cầu kỹ thuật:
   + Có máy tính, tai nghe (và microphone), và kết nối internet
(Đối với sinh viên, Trung tâm đào tạo có các khóa cơ bản về nghiên cứu khoa học giảng dạy bằng tiếng Việt tại www.etraining.vn)
Thông tin đăng ký
    Anh/chị đăng ký trực tiếp với Trần Quang Thái qua email tqthai@isms.org.vn. Thời hạn đăng ký trước ngày 06/10/2013
    Khi đăng ký anh/chị vui lòng cung cấp thông tin về:
    - Họ và tên
    - Nơi công tác
    - Vị trí công tác
    - Đặc biệt là số điện thoại di động
(để thuận tiện hơn cho trung tâm trong việc hướng dẫn anh/chị về kỹ thuật khi anh chị kết nối vào hệ thống đào tạo Webex). Sau khi đăng ký, anh/chị sẽ nhận được thông tin chi tiết hướng dẫn tham gia hội thảo sử dụng hệ thống học trực tuyến Webex.

Trung tâm đào tạo Viện nghiên cứu Y – Xã hội học