Nghiệm thu đề tài “Ứng dụng lí thuyết đa trí tuệ (Đa trí thông minh) vào việc thiết kế một số mẫu dạy học môn Tiếng Việt, Văn, Toán lớp 3 Công nghệ giáo dục”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 11/09/2014, Hội đồng nghiệm thu do GS.TS. Phan Văn Kha làm Chủ tịch đã nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ “Ứng dụng lí thuyết đa trí tuệ (Đa trí thông minh) vào việc thiết kế một số mẫu dạy học môn Tiếng Việt, Văn, Toán lớp 3 Công nghệ giáo dục”, do ThS. Bùi Thanh Thủy làm chủ nhiệm. Mã số: V2013-07.

     Với mục tiêu nghiên cứu: 1/ Xác định các giải pháp để vận dụng thuyết đa trí tuệ vào việc thiết kế một số mẫu dạy học môn Tiếng Việt, Văn, Toán lớp 3 công nghệ giáo dục (CGD); 2/ Xây dựng một số thiết kế dạy học môn Tiếng Việt, Văn, Toán lớp 3 CGD nhằm hoàn thiện các thiết kế Công nghệ giáo dục, nhóm nghiên cứu đã thu được một số kết quả chính như sau:
     - Đề tài khái quát hóa các vấn đề cơ bản về thuyết Đa trí tuệ; trình bày các quan điểm lí luận và thực tiễn về CGD; các thiết kế, các nguyên tắc, các bước  thực hiện việc làm của CGD.

      - Mô tả một cách sơ lược về môn Tiếng Việt, Toán, Văn 3 CGD; nêu một cách cụ thể về thực hiện triển khai các thiết kế CGD của 3 môn học này tại trường Tiểu học Thực nghiệm. Trên cơ sở đó đưa ra những nhận xét và đề xuất hướng xây dựng thiết kế có sử dụng thuyết Đa trí tuệ.
     - Đề tài đưa ra các nguyên tắc thiết kế, quy trình thiết kế có sử dụng thuyết Đa trí tuệ. Trên cơ sở đó, đề tài thiết kế 15 tiết cho 3 môn học. Các thiết kế thể hiện rõ việc đưa thuyết Đa trí tuệ vào thiết kế CGD nhưng vẫn không làm phá vỡ tính chặt chẽ, chỉnh thể của quy trình thiết kế CGD.

     Các thiết kế được đưa vào thực nghiệm và xử lí số liệu. Ngoài việc đo nghiệm đề tài còn phỏng vấn các học sinh sau mỗi tiết học. Kết quả cho thấy học sinh rất thích thú khi học các thiết kế này.

Phạm Thị Kim Phượng

Tin khác