Tổng luận "Xu hướng chính sách trong đào tạo giáo viên ở một số nước OECD" (lưu hành nội bộ)

10/08/2017 16:55 GMT+7
Người thực hiện: TS. Trịnh Thị Hồng Hà

Giáo viên là nhân tổ quan trọng nhất quyết định chất lượng giáo dục học sinh. Muốn có giáo viên đảm bảo chất lượng thì quá trình đào tạo giáo viên đóng vai tò chủ yếu. "Hiện nay người ta thừa nhận rằng giáo viên là biến sổ ảnh hưởng nhiều nhất lên thành tích học tập của học sinh” (OECD, 2005). Do đó, chất lượng giáo viên luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nước. Để tìm các giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên trong bối cảnh mới, mỗi nước đã và đang cố gắng có những thay đổi về chính sách trong đào tạo giáo viên. Tuy rằng, ở mỗi nước có những thay đổi về chính sách đào tạo giáo viên khác nhau song vẫn có những xu hướng chung trong bối cảnh hiện nay. Tổng luận này tập trung vào những xu hướng chính sách trong đào tạo giáo viên ở các nước OECD trong giai đoạn hiện nay và minh họa bằng trường hợp của một sổ nước.

Để tham khảo chi tiết tài liệu, xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn