Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu đề tài “Mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài “Mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”

Ngày 17/2/2017, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”, mã số: B2013-37-26NV, do TS. Hà Đức Đà làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Các giải pháp quản lý chất lượng đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học”

Nghiệm thu đề tài “Các giải pháp quản lý chất lượng đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học”

Ngày 10/2/2017, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Các giải pháp quản lý chất lượng đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học”, Mã số: B2013-37-29NV, do ThS. Lê Văn Hồng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu xây dựng mô hình trung tâm giáo dục người lớn cấp huyện”

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu xây dựng mô hình trung tâm giáo dục người lớn cấp huyện”

Ngày 11/1/2017, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH & CN “Nghiên cứu xây dựng mô hình trung tâm giáo dục người lớn cấp huyện”, Mã số: B2012-37-06, do TS. Nguyễn Minh Tuấn làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Thiết kế kế hoạch chi tiết triển khai thử nghiệm chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới”

Nghiệm thu đề tài “Thiết kế kế hoạch chi tiết triển khai thử nghiệm chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới”

Ngày 28/11/2016, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Thiết kế kế hoạch chi tiết triển khai thử nghiệm chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới”, mã số: B2014-37-04NV, do PGS.TS. Lê Vân Anh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ "Hoàn thiện khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam"

Nghiệm thu nhiệm vụ "Hoàn thiện khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam"

Ngày 18/11/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ " Hoàn thiện khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam", Mã số: V2015-05NV, do TS Lê Đông Phương làm chủ nhiệm.

 Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu và góp ý những vấn đề chung, hỗ trợ xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới"

Nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu và góp ý những vấn đề chung, hỗ trợ xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới"

Ngày 18/11/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ " Nghiên cứu và góp ý những vấn đề chung, hỗ trợ xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới", Mã số V2015-04NV, do TS. Nguyễn Thị Hồng Vân làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ "Phân tích sơ bộ kết quả điểm thi THPT quốc gia năm 2015"

Nghiệm thu nhiệm vụ "Phân tích sơ bộ kết quả điểm thi THPT quốc gia năm 2015"

Ngày 18/11/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Phân tích sơ bộ kết quả điểm thi THPT quốc gia năm 2015", Mã số: V2015-03NV do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh làm chủ nhiệm.

Hội thảo tham vấn “Các khuyến nghị và giải pháp nhằm tăng cường vai trò của xây dựng xã hội học tập cấp xã trong việc góp phần xây dựng nông thôn mới”

Hội thảo tham vấn “Các khuyến nghị và giải pháp nhằm tăng cường vai trò của xây dựng xã hội học tập cấp xã trong việc góp phần xây dựng nông thôn mới”

Ngày 26/10/2016, tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Không chính quy- Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tổ chức hội thảo tham vấn “Các khuyến nghị và giải pháp nhằm tăng cường vai trò của xây dựng xã hội học tập cấp xã trong việc góp phần xây dựng nông thôn mới”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ nghiên cứu “Đánh giá kết quả xây dựng xã hội học tập cấp xã trong việc góp phần xây dựng nông thôn mới”, hợp tác giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và UNESCO Hà Nội.

Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng Chăm sóc - Gíáo dục trẻ dưới 36 tháng theo hướng lồng ghép- chi phí thấp ở Việt Nam"

Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng Chăm sóc - Gíáo dục trẻ dưới 36 tháng theo hướng lồng ghép- chi phí thấp ở Việt Nam"

Ngày 19/10/2016, tại Hà Nội, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Nâng cao chất lượng Chăm sóc-Gíáo dục trẻ dưới 36 tháng theo hướng lồng ghép- chi phí thấp ở Việt Nam"

Hội thảo khoa học “Phát triển năng lực tư vấn học đường cho giáo viên phổ thông”

Hội thảo khoa học “Phát triển năng lực tư vấn học đường cho giáo viên phổ thông”

Ngày 03/10/2016, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển năng lực tư vấn học đường cho giáo viên phổ thông”.

Hội thảo “Công bố kết quả khảo sát thực trạng cơ chế quản lý nhóm trẻ độc lập tư thục tại Việt Nam”

Hội thảo “Công bố kết quả khảo sát thực trạng cơ chế quản lý nhóm trẻ độc lập tư thục tại Việt Nam”

Ngày 29/6/2016, tại Hà Nội, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo “Công bố kết quả khảo sát thực trạng cơ chế quản lý nhóm trẻ độc lập tư thục tại Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trong các trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học ”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trong các trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học ”

Ngày 16/6/2016, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trong các trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học ”, mã số: B2013-37-30NV, do ThS. Nguyễn Thúy Mai làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ "Đề xuất mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, định hướng hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập chương trình các môn học thuộc lĩnh vực giáo dục đạo đức - giáo dục công dân ở tiểu học và THCS trong chương trình

Nghiệm thu nhiệm vụ "Đề xuất mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, định hướng hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập chương trình các môn học thuộc lĩnh vực giáo dục đạo đức - giáo dục công dân ở tiểu học và THCS trong chương trình

Ngày 10/06/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH & CN cấp Bộ "Đề xuất mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, định hướng hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập chương trình các môn học thuộc lĩnh vực giáo dục đạo đức - giáo dục công dân ở tiểu học và THCS trong chương trình giáo dục phổ thông sau 2015", Mã số: B2014-37-02NV, do TS. Lưu Thu Thủy làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ "Xây dựng chương trình môn Việt Nam học có tính tích hợp cao dành cho học sinh là người Việt Nam và người nước ngoài theo học chương trình giáo dục phổ thông nước ngoài tại Việt Nam (từ lớp 4 đến lớp 12)"

Nghiệm thu nhiệm vụ "Xây dựng chương trình môn Việt Nam học có tính tích hợp cao dành cho học sinh là người Việt Nam và người nước ngoài theo học chương trình giáo dục phổ thông nước ngoài tại Việt Nam (từ lớp 4 đến lớp 12)"

Ngày 03/06/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH & CN cấp Bộ "Xây dựng chương trình môn Việt Nam học có tính tích hợp cao dành cho học sinh là người Việt Nam và người nước ngoài theo học chương trình giáo dục phổ thông nước ngoài tại Việt Nam (từ lớp 4 đến lớp 12)", Mã số: B2014-37-03NV, do GS. TS Nguyễn Thị Hoàng Yến làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam"

Nghiệm thu đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam"

Ngày 25/5/2016, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam", Mã số: B2013-37-28NV, do Th.s Nguyễn Hữu Bằng làm chủ nhiệm