Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

17/03/2021 09:25 GMT+7
Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Hội đồng Giáo sư nhà nước gửi công văn số 13/HDGSNN Ngày 05/03/2021 về việc Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021. Viện KHGD VN thông báo tới các cán bộ thuộc Viện tham khảo công văn và gửi đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo & Hợp tác quốc tế, Viện KHGD VN (Phòng C31 - 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 05/5/2021.

Xin cảm ơn!