Nghiên cứu khoa học

Tập huấn giáo viên các trường Trung học Phổ thông Lào Cai Chương trình Nghiên cứu giáo dục năng lực cảm xúc xã hội cho học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam (SEL)

Tập huấn giáo viên các trường Trung học Phổ thông Lào Cai Chương trình Nghiên cứu giáo dục năng lực cảm xúc xã hội cho học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam (SEL)

Trong khuôn khổ Chương trình “Nghiên cứu giáo dục năng lực cảm xúc xã hội cho học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam” (SEL), ngày 29/2/2024, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức đợt tập huấn thứ nhất dành cho giáo viên thuộc 23 trường trung học phổ thông của tỉnh Lào Cai.

Tọa đàm Đánh giá học sinh vì sự phát triển năng lực, phẩm chất

Tọa đàm Đánh giá học sinh vì sự phát triển năng lực, phẩm chất

Chiều ngày 22/1/2023, tại Phòng truyền thống của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm – Nam Từ Liêm, Hà Nội, Ban Nghiên cứu đánh giá giáo dục – Viện Khoa học giáo dục Việt Nam buổi tọa đàm với Ban Lãnh đạo trường và các thầy cô giáo của nhà trường về chủ đề “Đánh giá học sinh vì sự phát triển năng lực, phẩm chất”, nhằm tìm hiểu cũng như trao đổi về các vấn đề liên quan đến kinh nghiệm xây dựng, phát triển chương trình kế hoạch nhà trường cũng như việc thực hiện các hoạt động đánh giá hiện nay.

Hội đồng Thẩm định Dự thảo Chương trình Giáo dục mầm non chuẩn bị thực hiện thí điểm

Hội đồng Thẩm định Dự thảo Chương trình Giáo dục mầm non chuẩn bị thực hiện thí điểm

Trong 2 ngày 18 và 19 tháng 1 năm 2024, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Họp Hội đồng thẩm định Dự thảo Chương trình giáo dục mầm non để chuẩn bị cho thực hiện thí điểm Chương trinh.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Xác định tương quan giữa việc sử dụng mạng xã hội với cảm xúc và hành vi của học sinh trung học cơ sở”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Xác định tương quan giữa việc sử dụng mạng xã hội với cảm xúc và hành vi của học sinh trung học cơ sở”

Chiều ngày 11/01/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Xác định tương quan giữa việc sử dụng mạng xã hội với cảm xúc và hành vi của học sinh trung học cơ sở”, mã số V2022-07, do ThS. Phạm Thị Phương Thức là chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu chính sách thu hút và sử dụng nhân lực của một số trường đại học khu vực trung du và miền núi phía Bắc của Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu chính sách thu hút và sử dụng nhân lực của một số trường đại học khu vực trung du và miền núi phía Bắc của Việt Nam”

Chiều ngày 04/01/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu chính sách thu hút và sử dụng nhân lực của một số trường đại học khu vực trung du và miền núi phía Bắc của Việt Nam”, mã số V2022-06, do TS. Triệu Thị Linh là chủ nhiệm.

Hội thảo “Định hướng nghiên cứu về Khoa học giáo dục Việt Nam giai đoạn đến năm 2030”

Hội thảo “Định hướng nghiên cứu về Khoa học giáo dục Việt Nam giai đoạn đến năm 2030”

Ngày 10/01/2024, tại trụ sở 04 Trịnh Hoài Đức, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo “Định hướng nghiên cứu về Khoa học giáo dục Việt Nam giai đoạn đến năm 2030”.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Những thách thúc và vấn đề đặt ra đối với giáo viên tiểu học và trung học cơ sở khi thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Những thách thúc và vấn đề đặt ra đối với giáo viên tiểu học và trung học cơ sở khi thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”

Ngày 08/01/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Những thách thúc và vấn đề đặt ra đối với giáo viên tiểu học và trung học cơ sở khi thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, mã số B2022-VKG-05 do TS. Đặng Thị Thu Huệ làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu trải nghiệm học tập của sinh viên đại học trong các biến động xã hội”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu trải nghiệm học tập của sinh viên đại học trong các biến động xã hội”

Chiều ngày 05/01/2024, tại phòng họp A13, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu trải nghiệm học tập của sinh viên đại học trong các biến động xã hội”, mã số B2022-VKG-10, do TS. Nguyễn Thị Hảo là chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá tác động của việc dạy thêm, học thêm đến việc dạy và học trong nhà trường phổ thông”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá tác động của việc dạy thêm, học thêm đến việc dạy và học trong nhà trường phổ thông”

Chiều ngày 02/01/2024, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá tác động của việc dạy thêm, học thêm đến việc dạy và học trong nhà trường phổ thông”, mã số B2022-VKG-07, do ThS. Phùng Thị Thu Trang chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn về tổ chức, hoạt động của trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn về tổ chức, hoạt động của trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật”

Chiều ngày 28/12/2023, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn về tổ chức, hoạt động của trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật”, mã số B2022-VKG-18, do TS. Nguyễn Văn Hưng là chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu các rào cản ảnh hưởng tới học tập của người lớn tại trung tâm học tập cộng đồng trong bối cảnh chuyển đổi số”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu các rào cản ảnh hưởng tới học tập của người lớn tại trung tâm học tập cộng đồng trong bối cảnh chuyển đổi số”

Chiều ngày 26/12/2023, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu các rào cản ảnh hưởng tới học tập của người lớn tại trung tâm học tập cộng đồng trong bối cảnh chuyển đổi số”, mã số V2022-10, do ThS. Hồ Huyền Trang là chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Giáo dục bảo vệ động vật hoang dã trong nhà trường phổ thông khu vực Tây Nguyên”

Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Giáo dục bảo vệ động vật hoang dã trong nhà trường phổ thông khu vực Tây Nguyên”

Chiều ngày 22/12/2023, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Giáo dục bảo vệ động vật hoang dã trong nhà trường phổ thông khu vực Tây Nguyên”, mã số B2022-VKG-02-MT.TĐ, do PGS.TS. Trần Huy Hoàng là chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học và Giáo dục học

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học và Giáo dục học

Chiều ngày 21/12/2023, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học và Giáo dục học.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Thực trạng thiết bị dạy học tại các trường chuyên biệt ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Thực trạng thiết bị dạy học tại các trường chuyên biệt ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Chiều ngày 21/12/2023, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Thực trạng thiết bị dạy học tại các trường chuyên biệt ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số V2022-08, do TS. Mai Thị Phương là chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN “Nghiên cứu cơ sở khoa học của xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN “Nghiên cứu cơ sở khoa học của xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”

Sáng ngày 19/12/2023, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN “Nghiên cứu cơ sở khoa học của xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.VKG.01, do PGS.TS. Chu Cẩm Thơ làm chủ nhiệm. Đây là một trong chuỗi 17 đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.