Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin và Dự báo nhiệm kỳ 2022 – 2025

22/09/2022 15:05 GMT+7
Thực hiện Kế hoạch số 164-KH/ĐU, ngày 01/06/2022 của Đảng ủy Viện Khoa học giáo dục Việt Nam về tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ngày 20/09/2022, Chi bộ Trung tâm Thông tin và Dự báo đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đến tham dự Đại hội có đồng chí Trịnh Trị Anh Hoa, Ủy viên BCH Đảng ủy Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, cùng toàn thể các đảng viên của Chi bộ.
  
Đại hội đã nghe đồng chí Đinh Tiến Dũng trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2022 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kì 2020 - 2022. Qua báo cáo cho thấy, về cơ bản, Chi bộ đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết nhiệm kì 2020 - 2022, cũng như kế hoạch công tác đã đề ra. Việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn đã được triển khai rất tích cực và có hiệu quả. Các đảng viên của chi bộ tham gia hoàn thành tốt công tác chuyên môn và các nhiệm vụ khác trên tinh thần đoàn kết cao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, phương hướng, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện cho nhiệm kì mới.
 

Đồng chí Đinh Tiến Dũng trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội
  
Trong không khí trang trọng, nghiêm túc, dân chủ, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho các báo cáo tại đại hội. Cũng như thảo luận về phương hướng, mục tiêu, các hoạt động trọng tâm cho nhiệm kì 2022 - 2025.
  
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trịnh Thị Anh Hoa - Ủy viên BCH Đảng ủy Viện Khoa học giáo dục Việt Nam thay mặt Đảng ủy Viện chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ đã đạt được trên các lĩnh vực công tác trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Chi bộ, cũng như Trung tâm Thông tin và Dự báo gặp phải trong quá trình công tác, đồng thời đồng chí cũng gợi ý một số định hướng triển khai hoạt động Chi bộ, triển khai nhiệm vụ chính trị mà Trung tâm đang đảm trách,...
 

Đồng chí Trịnh Thị Anh Hoa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
  
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đảng viên tham dự đại hội đã bầu Bí thư Chi bộ Trung tâm Thông tin và Dự báo nhiệm kỳ 2022-2025.
 

Đại hội tiến hành bầu chức danh Bí thư
 
 
Đồng chí Trịnh Thị Anh Hoa tặng hoa chúc mừng Đại hội thành công
   
Tin bài: Chi bộ Trung tâm Thông tin và Dự báo